2020-03-21-szombat

Kedves Újlaki Testvérek!

2020. március 21.
3. nagyböjti hét szombat

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 18,9-14

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:
„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.«
A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!«
Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”

Elmélkedés

“megigazultan ment haza”  (Lk 18,14)

Nagyböjt az imádság ideje, ezzel is magyarázható, hogy az Egyház egy olyan evangéliumi szakaszt olvas fel, amely az imádságról szól. A történetet hallva megkérdezhetjük önmagunktól: Hogyan válhat az imádság “megigazulásunk” forrásává? Az evangéliumnak a válasza az, hogy nagyon mélyről jövőnek, őszintének kell lennie. Ahogy a vámos esetébe is történt: “Istenem, légy irgalmas, nekem bűnösnek” (Lk 18,13).

Ha az ember lelke mélyére tekint, akkor el kell ismernie, hogy bűnös. Nem feltétlenül úgy, hogy súlyos bűnöket követ el, hanem úgy, hogy nem követi Isten indíttatásait, amit Ő a lelkiismereten keresztül jelez. Így például elhanyagolja például az emberi kapcsolatait, nem veszi észre közelében a küszködő embert. Nem hallgatja meg őt, “nem nyitja meg szíve ajtaját előtte”. Nem veszi észre, hogy valaki “szeretetre éhes, vagy szomjas”. Érzéketlen a “betegek lelke” iránt. Önmagára gondol, összehasonlítja önmagát a másikkal, ahogy azt a farizeus is tette.

A járvány terjedése miatt kialakult jelenlegi válságos helyzet imaéletünket is elmélyítheti. A farizeushoz hasonlóan mi is legtöbbször önmagunkra gondolunk és önmagunkért imádkozunk. Az új helyzet jelzi, hogy nem vagyunk önálló szigetek. Felelősek vagyunk egymásért. Csak egymásért közösen imádkozva és egymást segítve tudunk hatékonyan fellépni a betegség támadásával szemben

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Szentmise: A mai szentmise is felkerült az újlaki szentmisék YouTube csatornájára, ami ide kattintva érhető el:  https://www.youtube.com/channel/UCNI6_xiWns_mgMGmmV-CCqQ/

Hol és mikor követhető akár élő szentmise-közvetítés is? Ide kattintva kapunk választ.

Az Új Ember honlapján ingyenesen letölthető a márciusi Adoremus is és a március 22-i lapszám.

.