2020-03-26-csütörtök

Kedves Újlaki Testvérek!

2020. március 26.
4. nagyböjti hét csütörtök

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 5,31-47

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak:
„Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz.
Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni.
Mellettem nagyobb bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem.
Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött.
Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet.
Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?
Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan hinnétek az én tanításomnak?”

Elmélkedés

“Tetteim, amelyeket az Atya akaratából cselekedtem”  (Jn 5,36)

Keresztény létünk egyik legfontosabb eleme a tanúságtétel. Jézus ezzel a feladattal küldte az apostolait, tanítványait, mennybemenetelekor pedig az egész Egyház missziós küldetést kapott (Mt 28,19). Mindnyájunk közös tapasztalata, hogy a mai világban nem könnyű a tanúságtétel. Egyrészt nagyon sokan megalapozatlan előítélettel vannak velünk szemben, másrészt pedig a mai világban mindenki tanúságot tehet a saját meggyőződéséről és így a keresztény tanítás páratlan és felülmúlhatatlan üzenete nem kap elég hangsúlyt. Mit kell tennünk azért, hogy a tanúságtételünk valóban meggyőző legyen? – kérdezhetjük.
A mai evangéliumban Jézus utat mutat számunkra. Ő ezt mondja azoknak, akik kétségbe vonják messiási küldetését: “az én tetteim, amit az Atya akaratából cselekedtem, azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem” (Jn 5,36). Valóban, ha végigtekintünk az Egyház üdvösségtörténetén, azt láthatjuk, hogy az Egyház a nagy csatáit, amelyet a környező világgal vívott, nem a tanítással, hanem a tanításból származó tettekkel nyerte meg. A rabszolgákra, mint emberekre tekintett, eltemette az ellenség halottait, meg tudott bocsátani ellenfeleinek. Ezért mondta Szent Ágoston: “Semmi nem olyan kemény, hogy a szeretet ereje meg ne törhetné”.

Világunkban ma is szellemi küzdelmek zajlanak, amiket a mai válságos helyzet felerősíthet. Hinnünk kell abban, hogy ma is legerősebb fegyverünk a hitből fakadó szeretet, aminek hosszú időn keresztül nem lehet ellenállni.

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

– A Magyar Kurir oldalán is megjelent a hír, hogy március 29-én, most vasárnap a Duna TV szentmisét közvetít 9 órától az Újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Beran Ferenc plébános. Tehát ekkor a TV-n keresztül valós időben láthatjuk-hallhatjuk templomunkból a szentmisét.

– Emlékeztetünk, hogy minden estére javasoljuk a közös imádságot: este 8 órakor, 1 tized rózsafűzért imádkozzunk a betegekért, azzal a titokkal, hogy “… aki érettünk a keresztet hordozta”.

– Holnap, március 27-én, pénteken 18 órakor Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika előtti téren vezet imát és a rendkívüli Urbi et Orbi áldást ad, amit a Duna Televízió, a Bonum Televízió, a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió élőben közvetít.

Szentmise: Elérhető YouTube csatornánkon, ide kattintva.