2020-03-27-péntek

Kedves Újlaki Testvérek!

2020. március 27.
4. nagyböjti hét péntek

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 7,1-2.10.25-30

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.
Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban.
Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való, A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való.”
Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.”
Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája.

Elmélkedés

„Ő küldött engem” (Jn 7,29)

Az evangéliumot olvasva feltűnhet számunkra, hogy Jézus tanításának állandó, visszatérő üzenete volt, hogy Ő küldött, a Mennyei Atya küldte, küldetésének célja pedig az emberek megváltása, üdvözítése. Első nyilvános beszédében, Názáretben ezt mondja: „Az Úr lelke rajtam, Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, Ő küldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket” (Lk 4, 18). A keresztfán az utolsó szava is erre a küldetésre vonatkozott: „Beteljesedett” (Jn 19,30), vagyis beteljesítette a küldetését.

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézust a környezetében azzal hiteltelenítik, nem lehet a Messiás, mert tudható, hogy Galileából származik, a Messiásról viszont senki sem tudhatja, hogy honnan származik, hiszen nem emberi, hanem isteni eredete van. Jézus azonban kijelenti nekik, Őt az Atya, az „Igaz” küldte, akit ők nem ismernek, „Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem” (Jn 7,29).

Érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon a mi egyéni identitásunkhoz, önazonosságunkhoz, lényegszerűen hozzátartozik-e küldetéstudat, vagyis, hogy nekünk is van küldetésünk. Az identitástudatunkhoz sok minden hozzátartozik: nemünk, származásunk, munkánk. Ezek nagyon lényegesek, de a küldetésnek nagyon fontos szerepe van. A közösségben mindenkivel előfordulhat, hogy valaki megfárad, élete válságba kerül, nincsenek örömei, kilátástalannak találja a jövőt. Ilyenkor, ha valaki azt mondja neki, hogy „rád mások számítanak”, „rád másoknak szüksége  van”, más szavakkal: „Ne add fel, ne lassíts, mert neked még van feladatod az életben. Ezt a küldetést Istentől kaptad.”, ez a megerősítés kiemelheti őt a mélypontról, új lendületet adhat életének.

Imádkozzunk azért, hogy ebben a járvánnyal megsebzett világunkban, Isten gondviselő jóságának hirdetését és az emberek szolgálatát egyre elkötelezettebb módon végezzük és így küldetésünket egyre hitelesebb módon tudjuk teljesíteni.

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

– Ma nagyböjti péntek van, a hústól való tartózkodásra emlékeztetünk.

– Mostanában tekinthetjük át a NAV oldalán belépve az adóbevallásunkat. Itt néhány kattintással rendelkezhetünk az 1%+1%-ról. Tegyük ezt meg, nem kerül semmibe, fontos ugyanis, hogy jelezzük Egyházunkhoz tartozásunkat! A Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011, ami a felkínált első lehetőség. Ajánljuk továbbá alapítványunkat, az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítványt, melynek adószáma: 18083440-1-41.

Ahogy tegnap is jeleztük, most vasárnap a Duna TV szentmisét közvetít 9 órától templomunkból. Ekkor tehát nem felvételről, hanem valóságos időben láthatjuk-hallhatjuk templomunkból a szentmisét.
Szentmise: Ma kicsit később került fel, de most már elérhető a YouTube csatornánkon.