2020-03-28-szombat

Kedves Újlaki Testvérek!

2020. március 28.
4. nagyböjti hét szombat

Evangélium Szent János könyvéből

(Jn 7,40-53)

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?”
Erre szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz.
Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem hoztátok őt ide?” A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!” Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez.” Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat) cselekedett.”
A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!”
Ezután mindegyikük hazatért.

Elmélkedés 

“Ember így még nem beszélt!”

A járvánnyal sebzett világunkban önkéntelenül is igaz embereket keresünk, akik viselkedésükkel példát mutathatnak számunkra. Egy ilyen igaz ember volt NIKODÉMUS is. Több olyan tulajdonságát ismertünk meg az evangéliumból, amit eltanulhatunk tőle. Az egyik, hogy bízik a lelki megújulás lehetőségében. Egyik éjszaka az imádság idején felkeresi Jézust, aki elmondja neki, hogy a megújulás a Lélektől származik. A mai evangéliumban pedig úgy ismerhetjük meg őt, mint a Lélek által vezetett embert, aki meg akarja akadályozni, hogy Jézust elítéljék. Azt mondja a Főtanácsnak, hogy ítélkezésük előtt hallgassák meg őt (Jn 7,51). Abban bízik, hogy a Lélek segítségével ők is felismerik majd Isten küldöttét abból, ahogy a szolgák is mondták: “Ember így még nem beszélt!” (Jn 7,40-53).

Ha az evangélium üzenetét az életünkre akarjuk alkalmazni, akkor meg kell kérdezni önmagunktól: valóban nyitottak vagyunk-e a Lélek befogadására. Az otthon töltött idő jó lehetőséget adhat ugyanis számunkra, hogy akár többször is újragondoljuk életünket. Mi az, amit csak megszokásból, “lendületből” végzünk, és nem akarunk már változtatni rajta, és mi az, amire valóban Isten Szent Lelke indít minket? Például hálát kell adnunk azokért az értékekért, amit életünk sajátos alakulása miatt mi felismerhettünk, mások talán nem. Ha ezeken csendes óráinkban elmélkedünk, akkor mi is felismerhetjük, hogy szólnunk kell, és mit kell mondanunk, még akkor is, ha a többség nem ért velünk egyet.

Arra kell gondolnunk, hogy a világ kereke elakadt, változásokra van szükség.  Mi akkor tudunk helyesen megszólalni és cselekedni, ha mi is elfogadjuk a Lélek megvilágosító kegyelmét, erejét.

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Mivel holnap, vasárnap a Duna TV szentmisét közvetít 9 órától templomunkból, ezért “saját” mise-felvételt nem készítünk. Kérjük a Kedves Híveket, ha tudnak, akkor a TV-n keresztül távolról, de mégis valós időben, ezen a 9 órás szentmisén figyelmükkel és imádságukkal bekapcsolódva vegyenek részt.

Szentmise: A mai is már elérhető a YouTube csatornánkon.