2020-03-30-hétfő

Kedves Újlaki Testvérek!

2020. március 30.
5. nagyböjti hét hétfő

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 8,1-11

Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.
Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította; „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?”
„Senki, Uram” – felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél.”

Elmélkedés a napi Evangéliumról:

“Én sem ítéllek el” (Jn 8, 11)

Vészhelyzetekben az egyes cselekedetek súlya is megváltozik. Nagyon jól esik az nekünk, ha valaki ráérez fájdalmainkra, és egy-egy szóval megsimogat, és nagyon fáj az, ha valaki érzéketlen irántunk, vagy megsért minket. Különleges jelentősége van ilyenkor a megbocsátásnak is, amikor az általunk korábban megsértett ember, talán megérezve, hogy ellene irányuló tettünket nem tudjuk önmagunknak megbocsátani, de gyengék vagyunk ahhoz, hogy beismerjük, elébe megy törekvéseinknek és megbocsát nekünk.

A mai evangélium is megbocsátásról szól. Jézus megbocsát a házasságtörésen ért asszonynak. Csak annyit mond neki, hogy “én nem ítéllek el” (Jn 8, 11). Valamit meglát az asszony szemében, a közeli halál riadalmán túl is. Lehet, hogy valóban megbánta a tettét, amikor Jézus szemében a szeretetet látta. Lehet, hogy valóban meg is változott az élete. János apostol, aki a  történetet leírta, később hallhatott is felőle.

A járvány összezárja a családokat, ami lehetőséget a megbocsátásra is. A külső veszély és az  együtt töltött hosszabb idő olyan beszélgetéseket indíthat el, amelyek elvezethetnek a bocsánatkérésre és a megbocsátásra. Használjuk ki ezt az időt!


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Kérés: A tegnapi szentmise-közvetítés nyomán, a húsvéti szertartásokra készülve kérjük azok jelentkezését, akik tudnának segíteni a templomunkból online – tehát nem csak felvételről, hanem a valós időben folyó, “streamelt”  – közvetítések technikai megvalósításában, akár hardveresként, akár szoftveresként. Kérjük a jelentkezést a jelentkezes@ujlakitemplom.hu e-mail címen.

Szentmise: A mai szentmise is már elérhető a YouTube csatornánkon.