2020-03-31-kedd

Kedves Újlaki Testvérek!

2020. március 31.
5. nagyböjti hét kedd

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 8,21-30

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?«”
Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.”
Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?”
Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik.
Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.”
E szavak után sokan hittek Jézusban.

Elmélkedés

“Ki vagy Te” (Jn 8,25)

A veszélyhelyzet és az ezzel együtt járó csöndesebb percek lehetőséget adnak számunkra is, hogy elgondolkozzunk: mások hogyan látnak minket, mások szemében “kik vagyunk”? Ilyenkor azon is elgondolkodhatunk, hogy általában milyen szempontok szerint értékeljük egymást?
Ha ezen gondolkodunk, a választ az evangélium alapján mondhatjuk meg. Jézusnak ugyanis felteszik a kérdést: “Ki vagy Te?” Erre a kérdésre Jézus úgy válaszol: “Ha majd felemelitek a kereszten az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok…” (Jn 8,28). Amit talán úgy lehet egyszerűen magyarázni: “ha majd meghalok értetek a keresztfán, ha a majd életemet adom értetek, akkor megtudjátok, ki vagyok”. Akkor értjük meg, hogy az Isten végtelenül szeret minket, és Jézus ezt a szeretet közvetítette felénk.

Az evangéliumból kiindulva mondhatjuk: az, hogy egy ember kicsoda, hogy mit jelent a másik ember számára, az abból derül ki, hogy milyen és mekkora áldozatot hoz érte. Ezt életünk története is igazolja. Ha régi rokonainkra, ismerőseinkre gondolunk, akkor mindig azok az események jutnak eszünkbe, amikor áldozatot hoztak értünk. Amikor édesanyámra gondolok, mindig az jut eszembe, hogy ha gondjaimmal fordultam hozzá, mindig meghallgatott. Sohase mondta, hogy fáradt, vagy hogy nem akar segíteni. Ha édesapámra gondolok, mindig az jut eszembe, hogy sokat dolgozott azért, hogy gyermekeit iskoláztatni tudja. Sohasem mondta, hogy erre nincs anyagi keret, mindent elkövetett, hogy azt előteremtse. Amikor nagymamámra gondolok, mindig az jut eszembe, az ágyam szélén ül, és olvas nekem. Mintha csak én lennék fontos számára, pedig sok dolga lehetett.

A járvány terjedése miatt nehéz időket élünk, sok ember küszködik nehézséggel a környezetünkben. Ez a nehéz helyzet egy jó lehetőséget is adhat számunkra, hogy megmutassuk “kik vagyunk”.


Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Szentmise: A mai szentmise felvétele kicsit késik, de egy óra múlva (vagy e levelet később olvasónak már azonnal) elérhető lesz a YouTube csatornánkon.

Kérés: Most szívesen fogadunk véleményt ezekről a napi levelekről, vagy fogadunk felmerülő kérdéseket is. Ezeket most az     ujlakrakuldom@tarsadalometika.hu     címre kérjük megküldeni.