2020-11-01-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 1.
Mindenszentek ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 5,1-12a

Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

Elmélkedés

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.” (Mt 5,8)

Mindenszentek ünnepe mindig arra indít minket, hogy újragondoljuk: Kik a szentek? Ez azért nagyon fontos kérdés számunkra, mivel a “szentté válás”, vagy ahogy ezt régebben mondták, az “életszentség” útján járás a hétköznapi feladatunk. Isten nem csak a rendkívüli adottságokkal megáldott vagy a különleges helyzetben levő emberektől kívánja ezt, hanem minden embertől, így tőlünk is. Az Ószövetségben az Úr így szólt a népéhez: “Legyetek szentek, mivel én is szent vagyok” (Lev 11,45). Szent Péter apostol az egyik keresztény közösségnek írt levelében az Úr szavára hivatkozva így buzdít: „Bízzatok tökéletesen a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor felajánlanak nektek” (1Pét 1,13), majd így folytatja: „magatok is egész életmódotokban szentek legyetek, mert írva van: »Szentek legyetek, mert én szent vagyok!«” (1Pét, 1,15-16).

De kik a szentek? Legtöbbször mi erkölcsi kiválóságra, tökéletességre gondolunk, pedig az erkölcsi kiválóság Isten kegyelméből való részesedésnek a következménye. Léttani szempontból Isten a Szent, mi az Ő szentségéből részesülünk. Az ember tehát Isten kegyelméből részesülve megszentelődik, ami külső cselekedetekben is megmutatkozik. Egyszerű szavakkal: A szentek úgy váltak szentté, hogy megnyíltak Isten előtt és engedték, hogy Isten kegyelme alakítsa, formálja őket.

Ebből a tanításból az is következik, hogy nem kellenek ahhoz különleges adottságok, vagy különleges helyzetek, hogy az ember szent legyen. Az apostolok is egyszerű, hétköznapi emberek voltak, Jézust követve váltak szentté. Megérezték a Jézusból kiáradó szeretetet, és követőié váltak. Az előbb idézett Péter apostol például a csodálatos kenyérszaporítás után, amikor Jézus önmagát “az élet kenyerének” nevezi és emiatt követői kezdenek elhúzódni tőle, az apostolok nevében ezt mondja Jézusnak: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje” (Jn 6,68-69). A Jézusból kiáradó kegyelem alakította az indulatos és néha ingatag Simon Pétert, hogy a Pünkösd után kiálljon az emberek elé, és hirdesse: “Tartsatok bűnbánatot és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Így megkapjátok a Szentlékek ajándékát” (ApCsel 2,38).

Az életszentség vagy szentté válás egyik fontos jellemzőjét tárja fel előttünk a mai evangélium. Az életszentség egyik fontos jele a szív boldogsága. A tanítás szerint a boldog ember Isten útján jár, vagyis követi Jézust. Jézus boldognak nevezi a “tisztaszívűeket”, vagyis azokat, akik szívük szavát követik (Mt 5,8). Ez volt a szentek egyik legjellegzetesebb tulajdonsága. A boldogmondások azt is jelzik, hogy Jézus követése néha nagy nehézségeket jelent. A szentek példája mutatja, hogy a sikertelenségek szomorúságot jelentettek, az üldöztetés fájdalmat okozott nekik, de tudták, hogy nekik ez a feladatuk, és vállalták. Jézus erőt adott nekik, hogy ezt elviseljék. A lelkük mélyén boldogok voltak, mert küldetésüket teljesítették. Ezt igazolják például Antióchiai Szent Ignác sorai, akit vadállatok elé vittek: “Isten gabonája vagyok, akit vadállatok fogai őrölnek, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak” (Vanyó: Ókeresztény írók 3, 181. old.). Szavaiból nem félelem, hanem inkább belső béke, boldogság sugárzik.

Mi az üzenet számunkra? A szentté válás útjáról mi sem mondhatunk le. Nem mondhatjuk, hogy kicsik vagyunk, nincsenek rendkívüli adottságaink. Arra sem hivatkozhatunk, hogy nem élünk rendkívüli időket, vagy nem látunk tisztán. Nem a mi erőfeszítésünk, hanem Isten kegyelme tehet szentté minket. Ő megmutatja számunkra azt is, hogy hétköznapi életünkben mit kell tennünk.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

A ma esti szentmisén a Sarlós Boldogasszony Kórus szolgál. Holnap, Halottak napján az esti szentmise után lucernárium lesz a templomban.


Holnap este 7 órától Bibliaóra, amelybe online is bekapcsolódhatunk a “Zoom meeting” technikai eszközét használva számítógépünkön vagy okos telefonunkon. A kapcsolódás módja: a bibliaóra kezdetekor (18:58), vagy annak időtartama alatt ide kattintva lehet. 

 


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok friss száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202010.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu