2020-11-02-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 2.
Halottak napja

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 6,51-58

Jézus egyszer így beszélt a sokasághoz:
„Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért.
Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt, és ezt kérdezték:
»Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?«
Jézus azt felelte nekik:
Bizony, bizony,mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.”

Elmélkedés

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,54)

Ha az elmúlt századokban írt könyveket olvassuk, vagy a színdarabokat nézzük, feltűnhet, hogy azok milyen sokat foglalkoztak a halál gondolatával, a halálba menő ember küzdelmeivel. A halál hozzátartozott az élethez. Az emberek családjuk körében haltak meg. A legkedvesebb arcok és tárgyak vették őket körül. A halottakat a templomokban ravatalozták fel, és templomok mellett levő temetőkben helyezték el. A család tagjai minden héten virágot vittek a sírjára. A mai világban megváltozott a helyzet. A halál témája a hétköznapi életben tabu lett. Az emberek családjuktól távol, kórházakban halnak meg. Távoli temetőkben helyezik el őket. Csak orvosok, biológusok, pszichiáterek foglalkoznak a halállal. Az emberek a halottakra csak halottak napján emlékeznek. Az ünnep szép, megható, de hamar véget ér.

Az Egyház számára azonban a halál továbbra sem tabu. Az Egyház minden szentmisében megemlékezik a halottakról. Hivatalos imájában, a zsolozsmában minden nap könyörög a halottakért. Miért? Nem azért, mert az Egyház maradi, nem halad a korral, nem mer szembenézni a jövővel, hanem azért, mert azt vallja, hogy a földi élet, a halál és a halál utáni élet egy folyamatot alkot. Az egyház nagy családjába beletartoznak nemcsak azok, akik itt a földön élnek, hanem azok is, akik meghaltak. Az egyháznak ezt a mély, de mégis törékeny hitét nagyon szépen kifejezik az előbb hallott szentírási szakaszok.

A Bölcsesség Könyvének szerzője azt írja, hogy az “Igazak lelke Isten kezében van, és a halál gyötrelme nem érinti őket”. Majd így folytatja: “Mert ha az emberek szemében kínokat szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal” (Bölcs 3,1-3). A szerző ezzel ki akarja fejezni, hogy Isten kezében van akkor is az életünk, amikor a munkánkat végezzük, amikor megsiratnak, és amikor már megfeledkeznek rólunk. Az Isten szeretete átsegít minket a halálon. Ugyanezt a gondolatot fejezi ki Szent Pál apostol költői szavakkal, amikor azt mondja: “Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongás, üldöztetés vagy éhínség, mezítelenség, veszedelem, vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.” (Róm 8,35). Krisztus szeretete megőriz, átsegít, átvezet minket a halálon. Végül az evangéliumban Jézus már egész konkrétan beszél. “Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon” (Jn 6,54). Tudjuk, hogy a kenyér és a bor, amit nekünk ad, az Eukarisztia az Ő szeretete, amely táplál minket, amely közösségbe fog minket. Aki Jézus testét magához veszi, az szeretetének kötelékébe kerül, és a halál nem tudja kitépni ebből a kötelékből. A szeretet köteléke megőrzi őt mindentől. Amikor tehát a keresztény ember a halálra gondol, nem az elmúlásra gondol, hanem Jézus szeretetére, amely átsegíti őt a halálon.

Hogyan kell elképzelni a halál utáni életet? Sokan úgy gondolják, hogy halálunk után a lelkünk tovább él, a testünk azonban elpusztul. Jézus szeretete nemcsak a lelkünket segíti át az örök életre, hanem átmenti személyiségünk összes értékét. A kinyilatkoztatás fényében nyugodtan mondhatjuk, hogy feltámadásunk azt jelenti, hogy Isten az idők folyamán összegyűjti egész történetünket, minden gondolatunkat, mosolyunkat, emberi kapcsolatunkat, és azokat kiteljesíti szeretetével. A feltámadás valóban egy nagy közös ünnep lesz, amit Jézus egy véget nem érő banketthez, lakomához hasonlított, amelynek a házigazdája az Isten. Ma, halottak napján, amikor a temetőket látogatjuk és halottainkért imádkozunk, erre a lakomára is gondoljunk, és kérjük Istent, hogy ezen mindnyájan részt vehessünk.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma van Halottak napja, az esti ünnepi szentmise után lucernárium lesz a templomban.


Ma este 7 órától Bibliaóra, amelybe online is bekapcsolódhatunk a “Zoom meeting” technikai eszközét használva számítógépünkön vagy okos telefonunkon. A kapcsolódás módja: a bibliaóra kezdetekor (18:58), vagy annak időtartama alatt ide kattintva lehet. Ma esetleg csúszhat a kezdési időpont a templomi szertartás elhúzódása miatt.

 


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok friss száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202010.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu