2020-11-03-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 3.
31. évközi hét kedd
Porres Szent Márton emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 14,15-24

Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki:
„Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!”
Jézus a következő példabeszéddel válaszolt:
„Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és ezt üzente a meghívottaknak:
»Jöjjetek! Minden készen van!«
 De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente:
 »Földet vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!«
 A másik azt mondta:
 »Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!«
 Egy további így szólt:
 »Most nősültem, nem mehetek.«
A szolga hazatért, jelentette mindezt urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának:
 »Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat!«
 A szolga jelentette:
 »Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van hely.«
 Az úr akkor megparancsolta a szolgának:
 »Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.«”

Elmélkedés

„Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat!” (Lk 14,21)

A mai evangéliumi rész közvetlen előzménye az, hogy a vezető farizeus házában egy lakomán Jézus utal arra, hogy lesz majd egy másik “nagy lakoma”, ahol az Úr látja vendégül az embereket. Ekkor az egyik farizeus azt mondja:“Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!” (Lk 14,15). Ebből arra lehet következtetni, hogy ő, mint farizeus, számít arra, hogy részt vehet ezen a lakomán. Jézus meglepő válasza az, hogy azok, akik azt gondolják, hogy részt vesznek majd ezen a nagy lakomán, visszautasíthatják a lakomára szóló meghívót, és az Úr másokat hív meg helyettük: a társadalom peremén élőket, mindenkit: a pogányokat, az “országon kívülieket”.

A Szentírás magyarázói Jézus szavaihoz néhány fontos megjegyzést fűznek.

Az egyik megjegyzés az, hogy a meghívottaknak nincs igazán komoly indokuk, hogy ne vegyenek részt a lakomán. Az egyik ugyan földet vásárolt, a másik ökröt, a harmadik meg akkoriban házasodott, de ezek az események nem zárják ki azt, hogy részt vegyenek. Jézus ezzel jelzi, hogy nincs komoly indok, ami miatt a farizeusok vagy a választott nép fiai elutasítsák őt. A visszautasítás oka inkább zárkózottságuk és önteltségük.

A másik fontos megjegyzés az, hogy Jézus tanítása szerint azok vesznek részt a lakomán – tehát azok üdvözülnek -, akikre a farizeusok nem is gondolnak. Ilyenek a társadalom legalacsonyabb rétegéhez tartozó, műveletlen és tudatlan emberek, akiket a farizeusok éppen ezért nem tartottak képesnek a törvény megismerésére és megtartására (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 485. old.). Még meglepőbb az, hogy a pogányokat, akik a szöveg szerint “kerítésen túl”, vagy az országutak mentén vannak, meghívja az Úr, és részt vesznek a lakomán (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 338. old.).

Mi az üzenet számunkra? Mi is gondolhatjuk, hogy nekünk, keresztényeknek biztosan ott van a helyünk a lakomán. Jézus példabeszéde nekünk is eszünkbe juttathatja, hogy gyakran mi is érzéketlenségből vagy lustaságból visszautasítjuk a meghívót. Hányszor lehet például hallani arról, hogy valakinek nincs ideje arra, hogy imádkozzon, vagy szentmisén részt vegyen. Ez az érzéketlenség végzetessé is válhat az ember életében.

A mai napon az Egyház Porres Szent Márton szerzetesre (1579-1639) emlékezik, aki egy spanyol nemes és egy fekete rabszolganő törvénytelen gyermekeként született. Ezzel is magyarázható, hogy később domonkosként sokat foglalkozott betegekkel, szegényekkel. Irgalmas szeretetéről volt leginkább ismert. Ő a meszticek és az egészségügyi dolgozók védőszentje.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok friss száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202011.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu