2020-11-04-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 4.
31. évközi hét szerda
Borromeo Szent Károly püspök emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 14,25-33

Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt:
„Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi:
»Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«
Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”

Elmélkedés

Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom.” (Lk 14,27)

Jézus, miután elhagyta az előkelő vezető házát, a köréje gyűlt embereknek követésének feltételeiről beszélt. Az első feltétel az volt, hogy Őt mindenkinél jobban kell szeretni (Lk 14,26). Második feltételül a kereszthordozást jelölte meg (Lk 14,27). A harmadik feltétel a realitásérzék, vagyis a valóságnak megfelelő tervezés volt (Lk 28-32). Ehhez két példát is kötött: a szőlőjébe őrtornyot építő gazda, és a háborúba induló király példáját. A gazdának fel kell mérnie, anyagi lehetőségei megengedik-e, hogy a megkezdett tornyot befejezze, a királynak pedig, hogy tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene.

Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mit jelent a kereszthordozás, hiszen Jézus idejében a keresztre feszítés a legnagyobb fájdalommal járó kivégzési mód volt. A Szentírás magyarázói szerint a kereszthordozás elsősorban azt fejezi ki, hogy Jézus a “halál útjára” lépők elszántságát kívánja meg követőitől. A kereszthordozás jelentheti továbbá azt is, hogy sorsközösséget kell vállalnunk Jézussal a szenvedésben és a halálban. A mindennapi kereszthordozás, amiről Jézus egy másik helyen szól, azt jelenti, hogy nem egy egyszeri döntésről vagy szó, hanem arról is, hogy a Jézust követő embernek új élethelyzetekben ezt a döntést minden nap meg kell erősítenie (Kocsis Imre: Lukács evangélium, 225. old.). A realitásérzék azt is jelenti, hogy felmérjük magunkban, képesek vagyunk-e és hogyan helytállni a mindennapi helyzeteinkben. Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a harcba induló király képe azt jelzi, hogy Krisztus mellé állva háborút kell folytatni az emberiség létét fenyegető összes hatalom ellen (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 491. old.).

A kereszthordozás tehát számunkra állandó készenlétet és áldozatkészséget jelent. Az egyes élethelyzetekben fel kell ismernünk, hogy Jézus mit kíván tőlünk, és azt meg is kell tennünk. Ez csak úgy lehetséges, ha Jézussal állandó párbeszédben vagyunk, vagyis imádkozunk.

A mai napon az Egyház Borromeo Szent Károly (1538-1584) püspökre emlékezik, aki a Trentói Zsinat után sokat fáradozott a magas szintű hitoktatás bevezetéséért. Ő írta a Római Katekizmust, ami érvényben volt a II. Vatikáni Zsinatig.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl

Facebook
 oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/

Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202011.pdf

Bankszámlánk:  Budapest-Újlak
 SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu