2020-11-05-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 5.
Szent Imre herceg ünnepe

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 12,35-40

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”

Elmélkedés

„Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.” (Lk, 35-36)

A mai napon a magyar ifjúság példaképére, védőszentjére, Szent Imrére emlékezünk. Próbáljuk átgondolni, milyen értékei vannak Szent Imrének, amelyek miatt ma is példaképként az ifjúság elé lehet állítani őt?

A témával foglalkozó írók általában szűzi tisztaságát emelik ki. Ezért szokták őt liliommal ábrázolni. A mai evangéliumi rész elsősorban az Istenre várakozó készenlétre hívja fel a figyelmet, amely összekapcsolható a tisztasággal, és az Istennek szentelt élettel. Jézus így állítja példaképül az apostolok elé az urukra várakozó szolgákat: “Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki” (Lk 12,35-36). Jézus ebben az esetben az Ő második eljöveteléről beszél, amely váratlanul fog megtörténni. Az indulásra előkészített ruha és az “égő gyertya” valóban a készenlét jelei.

Az “égő gyertya” azonban a tiszta életet is jelenti. Az embert kísértések a fizikai és a lelki sötétségben érik. Isten kegyelme, szeretete azonban elűzi a sötétséget. A fizikai sötétség álmossá teszi az embert, gyengíti az erejét, kiszolgáltatottá teszi az ösztönének. Isten kegyelme, mint “világosság” nem szünteti meg ezt a vágyat, hanem irányt ad neki. A lelki sötétség gátolja, hogy felismerje a veszélyt, a kísértést. Isten kegyelme mint “világosság” felfedi az ember előtt az Istentől kapott vágyak értelmét, és azt is, hogy a Gonosz mint Lucifer, az elvakító fény hordozója, hogyan téveszti meg az embert.

Mit üzen számunkra Szent Imre? Életrajzírói egy nagyon szép képpel írják le azt a belső küzdelmet, amit önmagában vívott: “lelkében hordozta a lángot, de nem perzselődött meg tőle”. Ebben a küzdelemben Isten kegyelme, szeretete segítette őt, ezért válhatott “égő mécsessé”, világító jellé és példaképpé a fiatalok számára.

 

Szeretettel,

Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl

Facebook
 oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/

Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202011.pdf

Bankszámlánk:  Budapest-Újlak
 SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu