2020-11-08-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 8.
Évközi 32. vasárnap

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 25,1-13

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
„A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott:
»Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!«
Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
»Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!«
Az okosak ezt válaszolták:
»Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!«
Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.
Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak:
»Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!«
De ő így válaszolt:
»Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!«
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!”

Elmélkedés

„Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: »Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!«” (Mt 25,6)

Közeledik az egyházi év vége. Ilyenkor a kereszténység a Jézussal való végső találkozásra gondol. Mit kell tennünk ezért, hogy ez a találkozás sikerüljön? Jézus mai példabeszéde a vőlegényt váró tíz szűzről, erről a találkozásról szól. A példabeszédben az érkező vőlegény az Úr Jézus Krisztus, a szüzek pedig keresztények. A történet szerint akiknek lámpásában kevés olaj van és az utolsó pillanatban próbálják a kereskedőknél feltölteni, azokat a Vőlegény, Jézus nem engedi be a lakodalomba. A példabeszédet hallva felvetődhet bennünk a kérdés, hogy a „balga” szüzek miért nem kerülhetnek be a lakodalmas házba? Mit jelent a mécsesekben levő olaj?

A Szentírás magyarázói szerint a szüzek kezében levő mécsesek olaja az ember kegyelmi állapotát jelképezi. Ezért a bűnük elsősorban nem az volt, hogy elaludtak, hanem, hogy előtte nem gondoskodtak az olajról, vagyis a lelkük nem volt kész az érkező Vőlegény befogadására (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 277. old.). A példabeszéd szerint az okos szüzek elaludtak, de lelkük felkészült volt az Úrral való találkozásra. A példabeszéd a készenlét fontosságáról szól.

Az Egyháztörténelemben sokan foglalkoztak az korsóban levő olaj jelentésével. Szent Jeromos (347-420 körül) szerint az olaj a „jócselekedet” jelenti. A keresztény ember hiába hisz és viszi kezében a korsót, ha abban nincs jócselekedet, akkor nem fog üdvözülni. A nagy gondolkodó Origenész (184-254) szerint az olaj a „keresztény tanítást” jelképezi. Az okosak jól ismerik a keresztény tanítást, ami védelmet jelent számukra. A balgák azonban elhanyagolják a keresztény tanítás elsajátítását, amely a hitet erősíti és a jócselekedetek fényét gyarapítja (Szent Tamás: Catena aurea, 705. old.).

Hogyan lehet az Evangélium mai üzenetét az életünkre alkalmazni? A szentek tanúságtétele és hétköznapi tapasztalataink is arról tanúskodnak, hogy az Istennel való találkozásnál az előkészületnek kiemelkedően fontos szerepe van. Nagy Szent Gertrúd (1256-1302 körül) német misztikus szerzetes nővér szerint az Istenre való várakozás a menyasszony várakozásához hasonlít, aki vendégül hívja vőlegényét. A találkozás akkor lesz ünnepi, ha a menyasszony, miközben hétköznapi munkáját végzi, állandóan a vőlegényre gondol. Ez megfelel a mi szentségi életünk tapasztalatinak is. A papszentelés akkor jelent igazán nagy örömet a meghívott életében, ha hosszú időn keresztül készül rá. Sokszor elmélkedik a szentelés liturgikus szövegén, vagy az ünnep szentírási szakaszain. Ilyen állapotban a főpásztor minden szavának vagy mozdulatának különleges jelentése lesz. Hasonló módon az esküvőre készülő jegyespár liturgikus előkészülete is fontos. A szertartás szavain való előzetes elmélkedés előkészíti a lelkeket a kegyelem befogadására. Ebben az esetben sem a résztvevők éberségén múlik elsősorban az élmény, hanem a lelki előkészületen.

A mai vasárnap az Egyház a lelki készenlét fontosságára hívja fel a figyelmet, amely állandó, mindennapi készületet jelent. A napi imádság és a jócselekedetek készítenek fel minket az Úrral való végső találkozásra.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye új járványügyi rendelkezését itt olvashatjuk.


Holnap este 7 órától Bibliaóra-Katekumenátus, amelybe online is bekapcsolódhatunk a “Zoom meeting” technikai eszközét használva számítógépünkön vagy okos telefonunkon. A kapcsolódás módja: a bibliaóra kezdetekor (18:58), vagy annak időtartama alatt ide kattintva lehet.

 


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok friss száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202010.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu