2020-11-21-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 21.
33. évközi hét szombat
Szűz Mária bemutatása a templomban, emléknap

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 12,46-50

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak:
„Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.”
Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki:
„Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?”
Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt:
„Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”

Elmélkedés

„Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.” (Mt 12,50)

A Boldogságos Szűz Mária templomban való bemutatása mai ünnepének az szolgál alapul, hogy a gyermekeket zsidó szokás szerint három éves korukban bemutatták a templomban. Erre a szokásra emlékeztek, amikor a jeruzsálemi templom közelében kápolnát szenteltek Szűz Mária tiszteletére 543-ban, amelynek emléknapja november 21. lett.

Később festőket ihletett meg az esemény, és ezt képzeletükkel gazdagították, színezték. A XIII. században élt Giotto úgy mutatja be a jelenetet, hogy a kisgyermek Máriát édesapja, Joachim vezeti a templomba, ahol a főpap fogadja. A XVII. században élt Tiziano pedig már úgy ábrázolja Máriát, mint aki egyedül megy a főpap elé, így is kifejezve, hogy vállalja küldetését. Ezek a képek az emberi képzelet alkotásai, de jelzik, hogy Mária a kiválasztottságot és a küldetést elfogadta, együttműködött Isten kegyelmével.

A mai evangéliumi rész arra is rámutat, hogy mi is Mária követői lehetünk, ha teljesítjük a mennyei Atya akaratát. Jézus karját kitárva tanítványai felé ezt mondta:“Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám” (Mt 12,50). Jézus ezzel jelzi, hogy egy lelki családot hoz létre, amelynek feltétele a mennyei Atya akaratának teljesítése.

De mit jelent a mennyei Atya akaratának teljesítése? – kérdezhetjük. Az Újszövetség tudósít arról, hogy Máriának is gondolkodásra volt szüksége ahhoz, hogy felismerje és teljesítse az Atya akaratát. Az angyali üdvözletkor, amikor Gábor angyal jelzi, hogy Isten kiválasztotta őt, Mária rákérdez a foganás mikéntjére: „Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?” (Lk 1,34). Jézus megszületése idején elgondolkodik a kisded Jézus előtt hódoló pásztorok szavain is: „Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében” (Lk 2,19). Jézus születése után negyven nappal, a templomi bemutatásakor Józseffel együtt csodálkozva hallgatja az agg Simeon Jézusra és Máriára is vonatkozó jövendölését (Lk 2,25-40). És amikor Jeruzsálemből, a Húsvét ünnepéről visszatérve keresik, majd a templomban találják meg a tizenkét éves Jézust, Mária „megőrizte szívében” fia szavait: „Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem? (Lk 2,49). Ezek részletek azt mutatják, hogy Mária sokat gondolkodott, Isten jelenlétében elmélkedett azon, hogy mi a küldetése, és azt hogyan fogja teljesíteni.

Mi az üzenete számunkra ma az Evangéliumnak? Jézus nekünk is azt üzeni, hogy mi az Ő testvérei lehetünk, ha keressük és teljesítjük a mennyei Atya akaratát. Ehhez nekünk is sokat kell imádkoznunk. Szükség van arra is, hogy “elgondolkodjunk” életünk eseményein, és hogy “szívünkbe véssük” Isten üzeneteit, jeleit. A Boldogságos Szűz Máriát követve így válhatunk mi is Jézus testvéreivé.

 

Szeretettel,

Ferenc atya


Hírek:

Ma 17 órától szentségimádást tartunk a templomban az 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA készülve. A Beran Ferenc plébános atya vezette szentségimádásba ez alkalommal is bekapcsolódnak az egészségügyben dolgozók.

A járványhelyzet miatt az interneten keresztül elérhető élő közvetítés lesz: http://www.ujlakitemplom.hu/elo. Rákattintva a szentségimádás kezdésének időpontjáig az eseményre hívó plakát lesz látható, 17 órától elindul az élő adás.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl

Facebook
 oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/

Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202011.pdf

Bankszámlánk:  Budapest-Újlak
 SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu