2020-11-23-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 23.
34. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 21,1-4

Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte:
„Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”

Elmélkedés

„ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” (Lk 21,4)

A mai evangéliumi rész a szegény özvegyasszony “két filléréről” szól. Jézus egy alkalommal figyelte, hogyan dobják a gazdagok adományiakat látványosan a jeruzsálemi templom perselyébe. Közben szemtanúja annak, hogy egy szegény özvegyasszony “két fillérjét” szerényen a perselybe dobja. Jézus például állítja az asszonyt tanítványai számára, mert ő “mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését” (Lk 21,4).

A Szentírás tudósai olyan ismeretet osztanak meg velünk Jézus koráról, melynek segítségével jobban magunk elé tudjuk képzelni a történteket. Az adományozás a jeruzsálemi templom kincstárában zajlott, amely az asszonyok udvarának bejáratánál volt. Itt volt elhelyezve tizenhárom harsona formájú persely, melyekben az emberek mindenki szeme láttára helyezték el adományaikat, miután a jelenlevő papnak megmutatták azt, majd megjelölték az adományozás célját is. Tehát mindez látványosan, akár magamutogató módon is történhetett.

Jézus megjegyezte, hogy a gazdagok számára az adakozás nem jelentett nehézséget, a szegény özvegyasszony azonban mind a két fillérjét odaadta, azaz “egész megélhetését”. Ezzel Jézus jelezte, hogy a szegény özvegy adakozása minőségileg volt más, mert mindenét odaadta (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 433. old.).

Mit üzen számunkra ma az Evangélium? Jézus nemcsak tanítványai elé állítja példaként a szegény özvegyasszonyt, hanem minden ember elé. Az adakozás esetén nem az összeg nagyságán van a hangsúly, hanem a lelkületen: kifejeződik-e benne az Isten és az ember iránti szeretet. Ennek az Isten iránt megnyilvánuló szeretetnek egyik formája az adományozás. Az adományozás pedig nem csak pénzben valósulhat meg. Odaajándékozhatjuk Istennek időnket, erőnket, életünket.

A mai napon az Egyház Római Szent Kelemenre (+ 99/10) emlékezik, aki Szent Péter harmadik utódja volt Linus és Klétusz után. Ő az egész életét adta Istennek. Erről tanúskodik a korinthusiakhoz írt levele: “Mivel mindenünk Istentől van; neki adjunk mindenért hálát, akinek dicsőség mindörökkön örökké. Ámen (Imaórák liturgiája, IV. 1596. old.).

 

Szeretettel,

Ferenc atya


 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl

Facebook
 oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/

Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202011.pdf

Bankszámlánk:  Budapest-Újlak
 SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu