2020-11-27-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 27.
34. évközi hét péntek

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 21,29-33

Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:
„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.
Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”

Elmélkedés

„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár.” (Lk 21,29-30)

A mai evangéliumi részben folytatódik Jézusnak az Ő második eljöveteléről, vagyis a világ végéről szóló beszéde. Korábban azt a kérdést tették fel neki, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Jézus nem jelöli meg az időpontot, de azt tanítja, hogy vannak olyan jelek, amiből következtetni lehet az eljövetel közelségére. Erre egy nagyon szép hasonlatot is mond: “Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár” (Lk 21,29-30). Vagyis ahogy egy fügefa külső jeleiből az ember következtethet a tavasz közeledtére, úgy az emberiség is kap olyan jeleket, melyekből következtethet a végső idő közeledtére.

Ezek után Jézus olyan kijelentést tesz, ami alapján arra lehet következtetni, hogy mindez rövid időn belül bekövetkezik: “Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik (Lk 21,32). Hogyan értelmezhetők Jézus szavai, hiszen egy másik alkalommal azt tanította, hogy “Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát” (Mt 25,13)?

A Szentírás magyarázói felhívják a figyelmet arra, hogy a “mindez” és a “nemzedék szót helyesen kell értelmezni. A Lukács evangélium eredeti görög szövegében nem a “mindez”, hanem a “minden” szerepel. A mindez vonatkozhatna Jeruzsálem pusztulására, vagy a világ vége előtti eseményekre, a minden szót pedig lehet az üdvösségtörténelem egészére vonatkoztatni. Vagyis akkor fog bekövetkezni, amikor “minden”, az üdvösségtörténelem véget ér. Akkor lesz a világ vége (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 446. old.).

A Szentírás magyarázói utalnak arra is, hogy Jézus nem véletlenül hivatkozik a fügefára, és a többi fát csak megemlíti. Palesztinában először a fügefa hajt levelet (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 445. old.). Ezáltal a fügefa a tavasz jelképévé is vált.

Hogyan lehet az evangélium képét a mi életünkre vonatkoztatni? Mivel tudjuk, hogy Isten biztosan eljön, ezért a mi életünket is át kell, hogy hassa a várakozás. Minden szavunkban, tettünkben valamiképpen benne kell, hogy legyen a bibliai fügefa boldog várakozásának, és a leendő gyümölcs felett érzett örömnek is, hiszen tudjuk, hogy ezekkel az Istennel való végső találkozást készítjük elő. Jézus beszédében végig többes számot használ. Ezzel jelzi, hogy a mi várakozásunk nem egyéni várakozás, hanem egy közösségnek, egy népnek a várakozása. Ez az Isten felé megnyilvánuló várakozó szeretet kell, hogy Isten népét közösségbe egyesítse.

 

Szeretettel,

Ferenc atya


Hírek

Megjelent az Újlaki Hangok decemberi száma, melyet csatolva küldünk.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl

Facebook
 oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/

Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202011.pdf

Bankszámlánk:  Budapest-Újlak
 SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu