2020-11-29-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2020. november 29.
Advent 1. vasárnapja

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 13,33-37

Abban az időben Jézus így tanított:
„Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!”

Elmélkedés

„Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő.” (Mk 13,33)

Néhány évvel ezelőtt egy pap ismerősömet meghívták az egyik ferencvárosi állami iskolába, hogy beszéljen a gyerekeknek a karácsonyról. Mit kell tennünk ahhoz, hogy karácsonykor igazán ünnepelni tudjunk? A pap, mielőtt elkezdte az előadást, megkérdezte tőlük, hogy számukra mit jelent általában az ünnep. A gyerekek nagyon nehezen tudtak válaszolni. A legtöbben az ünnepet emberi rendezvényekkel, családi összejövetelekkel hozták kapcsolatba. De volt olyan gyerek is, aki azt mondta, hogy ő nem tudja, mi az ünnep. Nincs testvére. Az édesapja és édesanyja sokat dolgoznak. Ő egyedül van, magányos, és nem tud örülni, nem tud ünnepelni.

Ádvent első vasárnapja van, kezdődik a karácsonyi ünnepkör és az új egyházi év. Ezen a napon érdemes feltenni önmagunknak a kérdést: Mit jelent számunkra általában az ünnep?  Hogyan tudunk mi a harmadik évezred elején erre a nagy ünnepre készülni?

Ha az előbb hallott szentírási szakaszokat olvassuk, akkor megtudhatjuk, hogy a vallásos ember számára mit jelent általában az ünnep. Az ünnep nem emberi rendezvény, az ünnep Isten közelségét jelenti. Az ünnepre való készülődés azt jelenti, hogy felfedezzük, hogy Isten közeledik felénk. Az olvasmányban Izajás próféta a babiloni fogságot írja le. A fogságban élő nép olyan, mint a „falevél”, amelyet gonoszságaik „elsodortak, mint a szél” (Iz 64,5). A próféta azonban ünnepre vágyik. Ezt az ünnepet Isten eljövetele, a szabadulás adja meg. A szentleckében Szent Pál apostol a korinthusi egyház helyzetét írja le. A korinthusi közösség megosztott. Az apostol felhívja a figyelmüket arra, ha Jézus eljövetelére várakoznak, „semmi kegyelmet” nem nélkülöznek (1Kor 1,7). Ez a nagy ünnep kell, hogy összekapcsolja őket. Végül az evangélium, amelyet Márk írt le, a keresztényeket egy ház lakóihoz hasonlítja, akik uruk eljövetelére várakoznak. Ehhez éberségre van szükség: „Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő” (Mk 13,33). Arra várnak, hogy „kopogjon” az ajtón. Ez az eljövetel mindnyájuk számára ünnep lesz, de ahhoz, hogy ünnepelni tudjanak, állandó készenlétben kell lenniük. Ez a készenlét nemcsak egyszerűen éberséget jelent, hanem az emberi szív éberségét jelzi, hiszen akire várakozunk személy, akit be kell fogadni (Joachim Gnilka: Márk, 721. old.).

Hogyan lehet ezeket a gondolatokat a mi életünkre alkalmazni? Azt hiszem, ha az előbb olvasott szentírási szakaszokra figyeltünk, egy fontos dolgot fedezhettünk fel bennük. A babilóniaiak, a korinthusiak és a ház lakói közösséget alkottak, csak így voltak képesek várni Isten közeledését, csak így voltak képesek ünnepelni. Az ünnepet Isten jelenléte adja meg, de csak egy közösség képes arra, hogy Isten jelenlétét ünnepien élje át.

Nekünk tehát együtt, közösen kell Istenre figyelni. Közösen olvassuk a Szentírást és figyeljük, mit üzen számunkra Isten a harmadik évezred első évtizedeiben. Közösen átgondoljuk Isten nagy tetteit az üdvösségtörténetben, és a mi életünkben. Krisztus Egyháza ma is jelen van a világban, és utat mutat a világnak. Ez a közös Istenre figyelés tesz minket alkalmassá arra, hogy képesek legyünk együtt befogadni az Istent. Más szavakkal azt is mondhatnánk, hogy nagy családdá kell válnunk. Ahogy a család tagjai összebújva várják otthon a családfő, az édesapa érkezését, úgy nekünk is az ádvent idején lélekben így össze kell bújnunk, és figyelmünket Istenre irányítanunk. Akkor bízhatunk abban, hogy a megérkezés és a felfedezés ünnep lesz számunkra.

Az elmélkedés elején feltettük a kérdést: Mit jelent életünkben az ünnep? Látjuk, hogy az ünnep nem emberi rendezvény, hanem Isten közelsége, eljövetele. De ahhoz, hogy a felénk közeledő, és a közöttünk élő Istent fel tudjuk fedezni, együtt, közösen kell Isten felé fordulnunk, családdá kell válnunk. Imádkozzunk azért, hogy a következő hetekben együtt tudjunk Istenre figyelni, közelebb tudjunk egymáshoz kerülni, és így az ádvent és a karácsony valóban ünneppé válhasson számunkra!

Szeretettel,
Ferenc atya
Hírek

1. Hétköznap reggelenként a rorate szentmisék 6.30-kor kezdődnek.

2. Hétfő este 7 órától online Bibliaóra, kapcsolódni a “Zoom meeting” technikai eszközét használva számítógépünkön vagy okos telefonunkon lehet. A kapcsolódás módja: a bibliaóra kezdetekor, vagy annak időtartama alatt ide kattintva lehet.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl

Facebook
 oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/

Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202012.pdf

Bankszámlánk:  Budapest-Újlak
 SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu