2022-11-04-péntek

2022. november 4.
31. évközi hét péntek

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 16,1-8

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:
„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá:
»Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.«
Az intéző így gondolkodott magában:
»Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.«
Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt:
»Mennyivel tartozol uramnak?«
Azt felelte:
»Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki;
»Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.«
Aztán megkérdezett egy másikat:
»Te mennyivel tartozol?«
»Száz véka búzával« – hangzott a válasz.
»Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.«
Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el.
Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.”

Elmélkedés

„Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.” (Lk 16,8)

A mai evangéliumi részben a hűtlen intézőről szóló példabeszédet olvashatjuk. Ő, miután megtudta, hogy ura elbocsátja állásából, barátokat szerez magának: Elengedi ura adósai tartozásának egy jelentős részét. A példabeszéd végén Jézus “okosnak” nevezi őt. Utána pedig megjegyzi, hogy a “a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál” (Lk 16,8). Hogyan kell ezt a példabeszédet értékelni, hiszen az intéző csalt, megkárosította urát? – kérdezhetjük.

A Szentírás magyarázói felhívják a figyelmet arra, hogy Jézus a történetben az intézőt, “hűtlennek” nevezi, ezzel erkölcsi ítéletet mond felette. Az intézőt azért nevezi okosnak, mert gondoskodni akart a jövőjéről. Jézus ezt az okosságot állítja példaképül tanítványai elé (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 356. old.).

Jézus továbbá jelzi, hogy a hamis intéző “világ fiai” közé tartozik, akik szemben állnak a “világosság fiaival”. A “világ fiai” az “e világ ura”, a Sátán hatalma alatt állnak, a “világosság fiai” pedig azok, akik Jézust követik. Jézus ezt mondta önmagáról: “Amíg veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek” (Jn 12,36) (Alois Stöger: A Lukács evangélium, 235. old.).

A fentiekből következik, hogy az intéző erkölcsi értelemben bűnös, de az a tulajdonsága, hogy gondoskodik a jövőjéről, mégis legyen példaértékű a tanítványok számára. A Szentírás magyarázói közül megjegyzik, hogy mindez azt is sugallja, hogy a barátság, az emberi kapcsolatok többet érnek az anyagi javaknál (Ortensio da Spinetoli: Lukács). Ebben az esetben azonban az intéző nem a saját anyagi javaival szerez magának barátokat, hanem a gazdája vagyonából.

Mi az Evangélium mai üzenete számunkra? A napi feladatok végzése közben nagyon sokszor megfeledkezünk életünk végső céljáról. Lehet, hogy az egyes helyzetekben rövid távon “sikeres” döntéseket hozunk, de ha azok nem illeszkednek bele a végső célunkba, akkor téves vagy bűnös választások is lehetnek. Az erkölcsteológia ezért különbséget tesz a végső célra irányuló alapvető döntés, és egy adott helyzetre vonatkozó választás között. Az embernek a hétköznapi életében úgy kell élnie, úgy kell mérlegelnie és cselekednie, hogy döntései a végső cél elérését segítsék.