2020-10-22-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2020. október 22.
29. évközi hét csütörtök
Szent II. János Pál pápa emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 12,49-53

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

Elmélkedés

„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.” (Lk 12,49)

A mai evangéliumi részben Jézus olyan kijelentéseket tesz, amelyek látszólag ellentétben állnak azzal, amit korábban tanított. Azért jött, hogy“tüzet gyújtson a földön”, nem azért jött, hogy “békét hozzon, hanem hogy szakadást”, végül, hogy tanítása megosztottságot hozhat létre a családokban is. Hogyan kell Jézus tanítását értelmeznünk? – kérdezhetjük.

A Szentírás tanítása szerint Jézus az Evangéliumban megtérést hirdet, amihez hozzátartozik a megtisztulás, amely nagyon gyakran fájdalommal, belső és külső küzdelmekkel jár együtt (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 310. old.). A Jézus által használt jelképek ezt a küzdelmet mutatják.

A tisztulás egyik képe a tűz. “Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön” (Lk 12,49). Ahogy a tűz kiolvasztja az ércből a salakot, a Szentlélek tüze kiégeti az emberből a bűnnek salakját, ami fájdalommal jár. Az embernek fel kell ismernie és be kell vallania bűneit.

A tisztulás másik képe a keresztség. Jézus itt a saját keresztségéről beszél: “Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!” (Lk 12,50). A keresztség (batiszma) szó a görögben alámerülést jelent. A vízben való alámerülés is változást, tisztulást jelent az ember életében. Mások előtt is el kell ismernie, hogy a bűn sara rárakódott, sokszor szokássá is válhatott. Így egy életmóddal is szakítania kell, ami a tisztulás öröme mellett fájdalommal is együtt járhat.

A tisztulás folyamatának harmadik képe a szakadás. Nagyon sokszor a tisztulás folyamatához hozzátartozik az igazság kimondása, amely fájdalmas lehet önmagunk és mások számára. Ez is szükséges ahhoz, hogy megújulás jöjjön létre. Az idő aztán igazolhatja az igazságot, gyógyíthatja a sebeket.

Hogyan lehet az Evangélium mai üzenetét az életünkre alkalmazni? Az Egyház története is azt igazolja, hogy az Evangélium igazságainak felismeréséhez és terjedéséhez hosszú, néha fájdalmas folyamatra van szükség. Így például a Szentháromság dogmájának, igazságának elfogadásához is, amely hitünk egyik alaptétele, elmélyülésre, szellemi küzdelemre volt szükség. Ez a szellemi küzdelem segítette azt, hogy a hit misztériumát még jobban megértsük.

A mai napon az Egyház Szent II. János Pál (1920-2005) pápára emlékezik. Neki is nagy szellemi küzdelemre volt szüksége ahhoz, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében nyisson a világ felé (ökumenizmus), ugyanakkor hitünk legfontosabb igazságait a materialista gondolkodással szemben megvédje.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok friss száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202010.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu