2020-10-24-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2020. október 24.
29. évközi hét szombat
Claret Szent Antal Mária emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 13,1-9

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte:
„Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.”
Aztán egy példabeszédet mondott.
„Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez:
»Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet?«
De az így válaszolt:
»Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod.«”

Elmélkedés

„De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.” (Lk 13,3)

A mai evangéliumi rész fő üzenete a megtérés szükségessége. Jézus két történetet és egy példabeszédet mond el. A két történet kiindulópontja egy-egy emberi tragédia, a példabeszéd kiindulópontja pedig az, hogy egy fügefa nem hoz termést. Az egyik emberi tragédia az, hogy Pilátus néhány galileai embert kivégeztetett (Lk 13,1), a másik pedig az volt, hogy egy közeli városban, Siloámban egy torony ledőlt, és tizennyolc ember halálát okozta (Lk 13,4).

Jézus tanítása szerint a tragédiák arra figyelmeztetnek, hogy az embernek meg kell térnie, a fügefának pedig ahhoz, hogy ne vágják ki, termést kell hoznia. De hogyan kapcsolódik egymáshoz ez a két tanítás?

A történetek és a példabeszéd együttese lehetőséget ad Jézus számára, hogy két fontos üzenetet közöljön követőivel. Az első üzenet az, hogy földi emberi tragédiákat, korai, váratlan halált, nem szabad személyes büntetésnek tartanunk. Sem a Pilátus által kivégzett galileai emberek, sem a ledőlt torony áldozatai nem voltak bűnösebbek a többieknél. De korai haláluk a megtérésünk mielőbbi szükségességére hívja fel a figyelmet, különben az örök életünk veszik el. Ezért mondja Jézus: “De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan (Lk 13,3).

A másik fontos üzenetet a kiszáradt fügefáról szóló példabeszéd tartalmazza. A vincellér kéri, hogy az úr könyörüljön meg a terméketlen fügefán és ne vágassa ki. A vincellér vállalja, hogy “körülássa és megtrágyázza”, hátha terem majd a jövő évben (Lk 13,9). Ezzel a fügefa egy véges, rövid időre kapott még egy lehetőséget. A történet hasonlít az Isten könyörületében bízó Ábrahám kérésére, aki közbenjár a bűnös városokért (Ter 8,22-23) (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 453. old.). A terméketlen fügefa képe arra int bennünket, hogy az utolsó ítéletkor el kell számolnunk majd, „termettünk-e gyümölcsöt”. Megtérni és gyümölcsöt hozni azonban véges ideig, földi életünkben van lehetőségünk.

A mai napon az Egyház Claret Szent Antal Mária (1807-1870) püspökre emlékezik, aki korának bűneit látva beszédeivel megtérésre szólította fel az embereket (Szentek élete, 628. old.).

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok friss száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202010.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu