2020-10-28-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2020. október 28.
30. évközi hét szerda
Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 6,12-19

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.
Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.

Elmélkedés

„Kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett” (Lk 6,13)

A mai napon két apostolra, Szent Simonra és Szent Júdás Tádéra emlékezünk. Ezen az ünnepen az Egyház egy olyan evangéliumi részt olvastat fel, amely az apostolok kiválasztásának és küldetésének legfontosabb elemeit tartalmazza.

Az apostolok kiválasztása előtt Jézus „fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte (Lk 6,12). Az Evangéliumokat olvasva látszik, hogy az evangélisták mennyire fontosnak tartják megjegyezni, hogy Jézus minden fontos döntése előtt imádkozott. Leírják, hogy Jézus a pusztában, messiási küldetésének kezdetén, majd elfogatása előtt, az Olajfák hegyén és a kereszten is imádkozott. Ebben a rövid részben Lukácsnál a “hegy” képe is az elmélyült imára utal. A hegy elsősorban nem fizikai, hanem lelki magaslatot, “Isten közelséget” jelenti, ahol az imádság, vagyis az Istennel való párbeszéd létrejöhet. Az imában eltöltött éjszaka mutatja, hogy fontos esemény volt Jézus számára az apostolok kiválasztása is.

Az apostoli létnek egyik fontos része a kiválasztás. Ahogy olvassuk: Jézus “kiválasztott közülük tizenkettőt” (Lk 6,13). Az apostolok önazonosságának (identitásának) fontos eleme volt, hogy ők kiválasztottak, s hogy őket az Úr választotta ki. Nem kiváló adottságaik tették őket alkalmassá a feladat elvégzésére, nem a szorgalmuk, vagy erkölcsi erényeik, amiknek birtokában elhatározták, hogy Jézus követőivé válnak, hanem Jézus hívó szava. Később a nehézségek idején is ebben lehetett bízni, erre lehetett hagyatkozni.

Az apostoli létnek másik fontos része a küldetés. Az evangélista nem írja le azt, hogy Jézus küldte őket, hanem kiemeli, hogy akiket kiválasztott, azokat “apostoloknak” nevezte (Lk 6,13). Az “apostol” görög szó, amely “küldöttet” jelent. A kiválasztottak tehát abban a tudatban kezdték munkájukat, hogy ők “küldöttek”. Ebből az a fontos tény is következik, hogy nem a saját gondolataikat kellett megosztani, hanem azt, amit Küldőjük rájuk bízott.

Mi az üzenet számunkra? A II. Vatikáni Zsinat felhívta a figyelmet arra, hogy minden megkeresztelt ember “meghívott”, és “küldetésben” részesül, így feladata, hogy az imaéletében elmélyítse hivatását, és felismerje, hogy a keresztény élet melyik területén van küldetése. Fontos az is, hogy világi keresztényként azt hirdesse, amit az Úrtól kapott.

A mai nap apostol szentjei idősebb korukban lettek vértanúk. A kánai születésű Szent Simon a halászok és az erdészek védőszentje. Szent Júdás Tádénak pedig az Újszövetség egyik levelének szerzősége tulajdonítható. Levele arra figyelmeztet, hogy a korunkban felbukkanó kísértések és szellemi áramlatok között megőrizzük hitbeli öntudatunkat. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy ehhez erőre, érthetőségre és bátorságra van szükségünk a világ ellenállása közepette (XVI. Benedek: Katekézis 2006.10.11.).

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok friss száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202010.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu