2020-10-29-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2020. október 29.
30. évközi hét csütörtök

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 13,31-35

Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették:
„Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.”
De ő ezt válaszolta:
„Menjetek, mondjátok meg annak a rókának:
Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnapután tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok.
Mondom nektek:
Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok:
»Áldott, aki jön az Úr nevében!«.”

Elmélkedés

„De ma, holnap és holnapután tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.” (Lk 13,33)

A mai Evangéliumban arról hallunk, hogy néhány farizeus figyelmezteti Jézust, hogy menjen el Galileából, mert Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meg akarja őt ölni. Jézus a ravaszsága miatt “rókának” nevezi Heródest, majd megüzeni, hogy az ő sorsát nem világi hatalmak irányítják, mert neki küldetése van, amit teljesítenie kell.

Az üzenet mélyebb megértéséhez nézzünk meg néhány részletet!

A legfontosabb üzenet az, hogy Jézus küldetést teljesít. Neki most Galileában kell ördögöket űznie és gyógyítania, aztán majd tovább “kell” mennie. Az ő feladata, küldetése Jeruzsálemben fog majd beteljesülni. Jeruzsálemben, ahol megölik a prófétákat. A “kell” ige jelzi, hogy Jézus földi pályája az üdvösségtörténet része és azt Heródes Antipász, Galilea uralkodója sem tudja megváltoztatni.

A másik fontos részlet a “ma, holnap és holnapután” (Lk 13,32). Ebből a „ma” és „holnap” kétszer is elhangzik e rövid evangéliumi szakaszban (Lk 13,33). Mit jelentenek ezek a szavak? A Szentírás tudósai szerint a „ma” és „holnap” szavak azt jelzik, hogy a küldetés beteljesítéséig már csak rövid idő van hátra. Egyesek szerint a „holnapután” azonban már a végső időre, Jézus második eljövetelére utal, amikor Jézus “bevégzi küldetését” (Lk 13,32), amikor Isten terve mindenki számára világossá válik.

Jézus harmadik fontos kijelentése a jövendölés, amely Jeruzsálem pusztulására utal. Jézus kinyilvánítja, hogy Ő mint „tyúk a csibéit”, megpróbálta történelmi távlatban összegyűjteni a választott nép fiait, de azok ellenálltak. Jézus szándéka a végítéletkor fog megnyilvánulni, amikor így üdvözlik őt: “Áldott, aki jön az Úr nevében” (Lk 13,35).

Mi a mai üzenet számunkra? A Heródes Antipászhoz hasonló uralkodók gyakran úgy gondolják, hogy ők irányítják a történelmet. Az idő azonban igazolja, hogy az igazságtalanságra épülő hatalmak és azok vezetői vereséget szenvednek. Hasonló módon a hétköznapok kisemberei is gyakran elhiszik azt, amit az uralkodók mondanak, és aszerint próbálnak élni. Ezért nagyon lényeges, hogy olvasni tudjunk a történelemben, amely számunkra az üdvösség története, és ennek ismeretében üdvösségünk szemszögéből hozzuk meg életünk döntéseit.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

1. Örömmel tudatjuk, hogy a technikai probléma elhárítása után mától kezdve ismét valós idejű a szentmise közvetítés. Természetesen felvételről továbbra is megnézhető.

2. Előre jelezzük, hogy az 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA készülve ismét részt veszünk a világméretű szentségimádásban, amely 2020. november 21-én, Krisztus Király ünnepét megelőző szombaton lesz, 17 órától. A részletekről a mellékelt plakáton és templomunk honlapján is olvashatunk.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok friss száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202010.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu