2020-10-30-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2020. október 30.
30. évközi hét péntek

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 14,1-6

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat:
„Szabad-e szombaton gyógyítani?”
De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azután a jelenlevőkhöz fordult:
„Ha valamelyiktek szamara vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza-e ki azonnal?”
Azok semmit sem tudtak felelni neki.

Elmélkedés

„Szabad-e szombaton gyógyítani?” (Lk 14,20)

A mai evangéliumi részben egy szombati gyógyítás történetét olvashatjuk. Egy vezető farizeus meghívta Jézust a házába, hogy nála étkezzék. „Akkor eléje állt egy vízkóros ember.” (Lk 14,2). Jézus meggyógyította, majd elbocsátotta őt. A gyógyítás történetének van olyan részlete, ami eltér a többi gyógyítás-történettől. Az eltérés a farizeusok viselkedésében mutatkozik meg. Amikor Jézus megkérdezi őket, hogy “Szabad-e szombaton gyógyítani?” (Lk 14,3), a farizeusok nem felelnek (Lk 14,4). Amikor pedig magyarázatként az egyik törvényre hivatkozik, amely szerint, ha valakinek a szamara vagy ökre kútba esik, azt ki lehet onnan menteni, megint nem szólnak semmit. A farizeusok tehát némán figyelik az eseményt. Miért viselkednek így? – kérdezhetjük.

A Szentírás magyarázói többféle magyarázatot is adnak a kérdésre.

Az egyik az, hogy a jelen levő farizeusoknak talán lett volna néhány bíráló szavuk, de nem láttak lehetőséget arra, hogy Jézus érveit cáfolják, így inkább hallgattak, (Ortensio da Spinetoli: Lukács, 476. old.). Más szavakkal, féltek attól, hogy véleményüket kinyilvánítsák.

A másik magyarázat az, hogy rendíthetetlenek voltak téves felfogásukban, vagyis annyira meg voltak győződve igazukról, és nem akartak vitába szállni Jézussal (Alois Stöger: A Lukács evangélium, 244. old.). Utóbbi esetben a bűnük súlyosabb, mert elvágták magukat Isten szavától, a kegyelemtől.

Mi lehet az üzenet számunkra? Az őszinte véleménynyilvánítás, párbeszéd és a vita lehetőséget ad az ember számára véleményének a megváltoztatásra és a megtérésre. Aki azonban elzárkózik ettől, az kizárja ennek lehetőségét. Tudjuk, hogy a főtanács tagjai között voltak, akik nyitottak voltak Jézus szavának befogadására. Az egyik Nikodémus volt, aki éjnek idején felkereste Jézust, hogy a lelki megújulásról kérdezze őt (Jn 3,1-21). Jézus szavai nagy hatással voltak rá, ezért később védelmébe is vette, esélyt kért arra, hogy Jézust a főtanács kihallgassa, és elmondhassa tanítását. Ez adott lehetőséget arra, hogy Jézus a főpap Kaifás előtt is kinyilvánítsa, hogy Ő az Áldott Fia, és hogy látni fogják őt, mint Emberfiát ülni a Mindenható jobbján (Mt 26,64).

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Megjelent az Újlaki Hangok novemberi száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202011.pdf

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl

Facebook
 oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/

Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202011.pdf

Bankszámlánk:  Budapest-Újlak
 SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu