2020-09-07-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2020. szeptember 7. hétfő
Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 10,28-33

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:
„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.”

Elmélkedés

„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni.” (Mt 10,28)

A mai napon az Egyház a kassai vértanúkra, Szent Körősi Márkra, Pongrácz Istvánra és Grodecz Menyhértre emlékezik, akiket 1619. szeptember 6-ról 7-re virradó éjjel Kassa várában katolikus hitük miatt kegyetlen módon kivégeztek. Szent Kőrösi Márk esztergomi kanonok, Pongrácz István és Grodecz Menyhért pedig jezsuiták voltak. Ha valaki a boldoggá avatásukra írt pápai dokumentumot olvassa, arra gondol, miként lehetett elviselni azt a szenvedést, amit a kínzások alatt átéltek.

A mai evangéliumi részben megkapjuk erre a választ. Jézus azt tanítja, hogy „ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni” (Mt 10,28). Szent X. Piusz pápa boldoggá avatási levelét olvasva kiderül, hogy a három vértanú testileg szenvedett, de a lelkük ép maradt. Védték hitüket és Istenhez fohászkodtak. Szent Kőrösi Márk például így szólt, amikor rá akarták venni, hogy tagadja meg hitét: „Inkább kívánok meghalni, mintsem ezzel az elhajlással a híremet és a lelkemet pokolra vessem”. Majd így folytatta„Tudja meg, hogy vannak a római eklézsiában (egyházban), akik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni” (Szentek élete, 813. old.). Hosszú szenvedése közben pedig Jézus és Mária nevét sóhajtozta, egészen haláláig (Imaórák liturgiája IV. 1284. old.).

Mi az üzenet számunkra? Az Egyház földi útját végigkíséri a szenvedés, és a mi életünk sem mentes tőle. A mai pluralista világban sem a legkönnyebb kiállni hitünk igazságai mellett. Hinnünk kell abban, hogy ha nem félünk és kiállunk hitünk tanítása mellett, akkor ez minket is megerősít. Ezáltal képesek leszünk tanúságot tenni arról az üzenetről, amit Jézus átadott nekünk, és amit az Egyház képvisel és megvall.

 

Szeretettel
Ferenc atya

 

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202009.pdf
Bankszámlánk: Budapest-Újlak SB Plébánia, OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: www.ujlakitemplom.hu