2020-09-08-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2020. szeptember 8. kedd
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Mt 1,18-23

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt:
„József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.”
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
„Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: 
»Velünk az Isten.«

Elmélkedés

„a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.” (Mt 1,20)

Egy édesanya születésnapja mindig a család egyik legfényesebb ünnepe. Ilyenkor a gyermekek összejönnek, virágcsokrokkal, versekkel, énekekkel köszöntik az édesanyjukat. Elmondják, mi mindent köszönhetnek neki. Nemcsak azt, hogy vállalta és nevelte őket, hanem azt is, hogy a nehézségek idején mellettük volt, közelében mindig biztonságot érezhettek, megnyugvást találhattak. Ilyenkor előfordulhat az is, hogy ezekben az ünnepi pillanatokban az esetleges ellentétek és viszályok is háttérbe szorulnak. Az édesanya szeretete, mondhatjuk, csodákra képes.

Érdekes összevetni ezt az emberi tapasztalatot Kisboldogasszony ünnepével, amikor az Egyház a Boldogságos Szűz Máriának, Égi Édesanyánknak születésnapjára emlékezik. Mint lelki gyermekei, mit köszönhetünk Máriának? Köszönet egyrészt azért jár neki, amit Szent Fiáért, Jézusért tett. Nehéz körülmények között vállalta, nevelte, végigkísérte a keresztúton, végigszenvedte, amikor keresztre feszítették. Köszönet azonban azért is jár, amit értünk tett és tesz. Példát ad számunkra, és közbenjár értünk.

A mai evangéliumi rész és a liturgia összekapcsolja Szűz Mária születését Isten eljövetelével, Jézus születésével. Az Evangéliumból arról hallunk, hogy Isten angyala megüzeni Szent Józsefnek, hogy „ne féljen feleségül venni Máriát”, mert ” a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől (Mt 1,20). A szentmise liturgiájában pedig, és a zsolozsma Olvasmányos imaórájában Krétai Szent András gondolatait halljuk, amely szerint Isten eljövetelének „nyitánya” Mária születése, Isten eljövetelének beteljesülése az Ige megtestesülése (Imaórák liturgiája, IV. 1288. old.).

Milyen üzenete van számunkra ennek a mai ünnepnek? A legfontosabb üzenet az, hogy mindannyian a Boldogságos Szűz Mária lelki gyermekei vagyunk, s mint gyermekek mindig bizalommal fordulhatunk Hozzá kéréseinkkel és nehézségeinkkel. Az Egyházi hagyomány úgy tekintett Máriára, mint aki a Napba öltözött Asszonyként (Jel 12,1-6) pártol és véd minket a Gonosz támadásaival szemben. A mai napon köszönjük meg Égi Édesanyánknak ezt a védelmet, és kérjük az Ő segítségét azok számára is, akik nehéz helyzetben vannak és segítségre várnak.

 
Szeretettel
Ferenc atya

 


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202009.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja:
www.ujlakitemplom.hu