2020-09-12-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2020. szeptember 12.
Szűz Mária szent neve emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 1,39-47

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott:
„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!”

Elmélkedés

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!” (Lk 1,46-47)

A mai napon az Egyház Szűz Mária Szent nevét ünnepli. A mai világban idegennek hangzik, hogy egy „nevet” ünneplünk, ezért az ünnep magyarázatra is szorul. A Bibliában a név a személy lényegét, legfontosabb tulajdonságát jelöli, ezzel magyarázható, hogy valaki később Istentől más nevet kapott. A Szentírás magyarázói szerint az eredeti héber szó „Mirjam” volt, amit a Jézus korában elterjedt arám „Mara”-nak mondott. Az arám szó „úrnőt” jelent. A görög atyáknál a név „úrnőt”, „megvilágosítót”, „tengernek mirháját” (kenetét), jelenti. Az Egyház később Szent Jeromost követve a„tengernek csillagának” (stella maris) nevezte. (Imaórák liturgiája, IV. 1297. old.).

Szűz Mária nevének tisztelete a XI. században kezdett elterjedni, XI. Ince pápa pedig, Bécs török uralom alóli felszabadulása után (1683) általános hálaadási ünneppé tette.

A mai evangéliumi rész az angyali üdvözletet tárja elénk elmélkedésül, ahol Mária meglátogatja Erzsébetet, s amikor Erzsébet boldognak nevezi őt, mert hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki, Mária magasztalni kezdi az Urat: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!” (Lk 1,46-47). A Szentírás tudósai rámutatnak arra, hogy ebben a mondatban a „lélek”, (görögül: pszükhé), és a „szív”, (görögül: pneuma), szavak a Mária személyisége mélyéről felfakadó imádságot jelzik, kifejezve, hogy Ő teljesen Isten szolgálatára szenteli magát (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 38. old.). Szűz Mária lelkületét ez az Istennek szentelt élet jellemzi.

Mi az ünnep üzenete számunkra? Szent Jeromos Szűz Máriáról alkotott képe, amely szerint Ő a „tengernek csillaga”, később másokat is elmélkedésre indított. Clairvaux-i Szent Bernát például a tengeri hajósok esetét hozza, akik a régi időben a csillagok szerint tájékozódtak, a csillagok jelezték számukra a helyes irányt. A mi életünk is egy hajóúthoz hasonlít, amelynek helyes irányát a „Tengernek Csillaga”, a Boldogságos Szűz Mária mutatja meg. Erről így ír: „Ha őt követed, nem fogsz eltévedni; ha őt kéred, nem fogsz kétségbe esni; ha rá gondolsz, nem térsz rossz útra; ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni; ha ő védelmez, nincs kitől félned; ha ő vezet, nem fogsz elfáradni; ha ő kegyes hozzád, célba érsz” (Imaórák liturgiája IV, 1298. old.).

Ha tehát a Boldogságos Szűz Máriára úgy tekintünk, mint életünk utat mutató csillagára, akkor biztosan célba érünk. Égi Édesanyánk névnapján mondjunk neki ezért köszönetet!

 

Szeretettel
Ferenc atya

 

 

Hírek

Emlékeztetjük a kedves Híveket arra, hogy holnap, vasárnap, 2020. szeptember 13-án az esti 6 órás mise után, tehát 19 órától a Sarlós Boldogasszony Kórus előadja Telemann Magnificat-ját. A teljes mű hangzik el vonószenekar, trombiták és üstdob, valamint szólisták közreműködésével.

A mai szentmise közvetítés sajnos technikai hiba miatt nem sikerült, felvételről sem érhető el.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202009.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja:
www.ujlakitemplom.hu