2020-09-19-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2020. szeptember 19.
24. évközi hét szombat
Szent Januáriusz püspök és vértanú emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 8,4-15

Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:
„Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: 
«Akinek füle van, hallja meg!»
Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt:
„Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”

Elmélkedés

„Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.” (Lk 8,10-11)

A mai evangéliumi rész a Jóistenről, a magvetőről szól, aki az igéjét hinti a különböző állapotú földekre, vagyis az emberi lelkekbe. Jézus négyfajta emberi lélekről beszél. Az első fajta, akik „csak hallgatják” az igét, a második, akik „meghallgatják… de nem ver bennük gyökeret”, a harmadik, akikben „az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják” az igét, és végül, akik „erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban”.

A példabeszédnek több olyan részlete is van, ami magyarázatra szorul. Az első, hogy Jézus miért beszél példabeszédekben. Jézus válasza az, hogy azok az emberek, akik elutasítják Jézust, nem akarnak megtérni, nem képesek arra, hogy az evangéliumot közvetlen módon megértsék. Ezért csak példabeszédekben, azaz képekben, „rejtélyes módon” szól hozzájuk, amit fel tudnak fogni. Jézus rájuk is hatni akar, azonban, mivel elutasítóak Jézussal szemben, közvetlenül nem tudják befogadni tanítását (Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, 187. old.).

A másik üzenet azokhoz szól, akik hallgatták ugyan az igét, mégsem hoztak termést. Az ő terméketlenségüknek oka az emberi gyengeségeiket kihasználó ördög, aki különféle módokon megakadályozza a mag kibontakozását bennük. Az első esetben az ördög „kiveszi szívükből” az igét (Lk 8,12). A második esetben az ördög részéről „kísértések” érik őket, és emiatt elpártolnak (Lk 8,13). A harmadik esetben az ördög által befolyásolt „élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést” (Lk 8,14). Mindezekkel szemben bőséges termést azok tudnak hozni, „akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban” (Lk 8,15).

Mi az üzenete számunkra a mai evangéliumi résznek? A Jézust követő keresztény embernek is nagy gondot kell fordítania Isten szavának mélyebb befogadására, annak megértésére. Az önteltség, a felületesség, a gazdagság és a testi élvezetek kísértésének lebecsülése megakadályozhatja, hogy jó termést, azaz jócselekedeteket hozzunk. Gazdag terméshez „jó és erényes szívre” van szükség. Az erényes szív azt az állapotot jelenti, hogy az ember lelkének készségessé kell válnia Isten szavának befogadására. Az erényes szív képes arra, hogy nyitott maradjon a „mag” befogadására, és képes arra is, hogy felismerje az ördög kísértéseit.

A mai napon az Egyház Szent Januáriusz püspök vértanúra (+305) emlékezik, akit társaival együtt Diocletianus császár keresztényüldözése idején kivégeztek. Ereklyéit Nápolyban a katedrálisban helyezték el. Nem található természetes magyarázat arra, hogy ünnepén évente miért válnak folyékonnyá ampullákban őrzött alvadt vércseppjei.

  

Szeretettel
Ferenc atya

 

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202009.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja:
www.ujlakitemplom.hu