2020-09-21-hétfő

 

Kedves Újlaki Hívek!

2020. szeptember 21. hétfő
Szent Máté apostol és evangélista ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 9,9-13

Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá:
„Kövess engem!”
Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait:
„Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?”
Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt:
„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Elmélkedés

„felállt és követte őt” (Mt 9,9)

Szent Máté apostol ünnepén, az általa írt evangéliumból, a saját meghívástörténetét olvashatjuk. A leírás szerint Jézus hívó szavára: ‘Kövess engem”, „felállt és követte őt” (Mt 9,9). Ezt követően pedig egy búcsúlakomát rendezett, amire Jézust és tanítványait is meghívta. Amikor a farizeusok felrótták a tanítványoknak, hogy Jézus együtt eszik a vámosakkal, Jézus így válaszol: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket” (Mt 9,13).

Az Evangéliumban több olyan részlet van, amely elmélyülést igényel. Az egyik az, hogy a nép miért tartotta a vámosokat bűnösnek. A Szentírás magyarázói szerint a vámosok kibérelték a vámszedést a rómaiaktól. Ők, általában úgy hajtották be a vámot, hogy egy részét eltették maguknak. Ezért a nép bűnösnek tartotta őket. A másik bűnük az volt, hogy tettükkel a megszálló rómaiakat is szolgálták (Jakubinyi György, Máté evangéliuma, 111. old.).

A másik fontos kérdés az, hogy Jézus miért mondja, hogy nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket. A Szentírás tudósai szerint ennek két magyarázata is lehet. Az egyik szerint az igaznak nincs szüksége segítségre, csak a bűnösnek. A másik magyarázat szerint azokra gondol, „akik önmagukat igaznak tartják”, de valójában ők is bűnösök, csak ezt nem ismerik el. Ők gőgjükkel önmagukat zárják ki Jézus szeretetéből. Természetes, hogy Jézus azért jött, hogy mindenkit megváltson a bűneiktől, de „megátalkodottságuk” miatt megmaradnak bűneikben (Jakubinyi György, Máté evangéliuma, 112. old.).

Hrabanus Maurus a meghívott apostol neveit értelmezi. A Máté név „megajándékozottat” jelent, akit Jézus megajándékoz hívó szavával és irgalmas tekintetével. A Lévi név „felvétettet”, jelent, aki Isten kegyelme által felvétetett a kárhozottak tömegéből és az Egyház tagjává válik (Szent Tamás, Catena aurea, 295. old.).

Mi Szent Máté meghívás történetének az üzenete számunkra? Ez egyik üzenet az, ha Jézus hív minket, akkor nekünk is fel kell állnunk és követnünk kell őt. A másik üzenet az, hogy Jézus hívó szeretetének a tűzében nekünk is át kell élnünk emberi sebzettségünkből és gyengeségeinkből származó bűnösségünket, azt, hogy rászorulunk a segítségére. Így tudunk mi is megajándékozottá válni.

  

Szeretettel
Ferenc atya

 


Hírek

1. Holnap templomunkban egész napos szentségimádás lesz, a reggeli szentmise után kezdődően az esti miséig. Aki teheti, éljen ezzel a lehetőséggel!

2. Honlapunkra is feltettük a NEK Titkárságának felhívását, hogy a jövő szeptemberre halasztott kongresszusig napi beosztásban olvassuk el a Katolikus Egyház Katekizmusát. Erről részletesen itt olvashatunk.

3. A járványhelyzet miatt a hétfőnként 19 órakor kezdődő felnőtt bibliaórákat a Szent Margit teremből interaktív online kapcsolatban is elérhetővé tesszük. Ez azt jelenti, hogy még a beszélgetésbe is be lehet kapcsolódni távolról. Ehhez a távollévőknek egy Zoom programot kell elindítaniuk a számítógépükön vagy akár okos telefonjukon. Bekapcsolódni úgy lehet, ha erre az alábbi Zoom-hivatkozásra kattintunk ma, 18:55-től kezdődően:
https://us04web.zoom.us/j/79990364153?pwd=SDcxSEFBVnAxVVpmRVgwT3JaTkNPUT09
A bibliaóra felvételről is megnézhető lesz később a youtube csatornánkon.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202009.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: www.ujlakitemplom.hu