2020-09-27-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2020. szeptember 27.
Évközi 26. vasárnap
Az elvándorlók és menekültek világnapja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 21,28-32

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
„Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment.
Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt:
»Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?”
Azt felelték:
„Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk:
„Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”

Elmélkedés

„Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki.” (Mt 21,32)

A mai példabeszédben egy testvérpárról hallunk. Az egyik testvér nemet mond édesapja kérésére, aki szőlőjébe küldi őt, de aztán meggondolja magát, és mégis kimegy. A másik igent mond édesapja kérésére, de aztán mégsem megy ki dolgozni. Jézus kérdésére, hogy ki teljesítette az atya akaratát, a farizeusok és a nép vénei azt válaszolják, hogy az első. Jézus akkor felívja figyelmüket arra, hogy ők a másodikhoz hasonlítanak, akiket a megtérő vámosok és utcanők megelőznek Isten országában.

A történetet hallva felvetődhet bennünk a kérdés: Ki az első fiú, aki a példabeszédben elutasítja a kérést, de aztán kimegy dolgozni? Egy bűnös ember, aki elhamarkodottan azt mondja, „Nincs kedvem!”, de aztán mégis elvégzi a munkát? Vagy az első fiú a pogányokat jelképezi, akik még először elutasítják Istent? A Szentírást magyarázó Aranyszájú Szent János szerint Jézus idejében az első fiú inkább a bűnösöket, s nem a pogányokat jelentette. A példabeszédben szereplő „vámosok” és „utcanők” ugyanis nem pogányok, hanem bűnösök voltak, akik azonban képesek voltak hinni Jézusban (Aquinói Szent Tamás: Catena aurea, 603. old.). Nem véletlen, hogy Jézus bűnösként a vámosokat és az utcanőket hozza példának, hiszen a férfiak legsúlyosabb bűnének a fösvénységet, a nőkének a házasságtörést tartották. Jézus azonban arra utal, hogy még ők is megtérhetnek és megelőzhetik azokat, akik önmagukat igaznak tartják. Erre az evangéliumban sok példát találhatunk. Máté, aki a történetet leírja, maga is korábban vámos volt (Mt 9,9). Zakeus is vámos volt, sőt a vámosok vezetője (Lk 19,2). Simon farizeus házában pedig Jézus megengedte, hogy egy rosszhírű asszony könnyével öntözze lábát, hajával megtörölje, majd olajjal megkenje azt (Lk 7,38).

Mi az üzente számunkra a mai evangéliumi résznek? – kérdezhetjük. Az evangélium nem szól arról, hogy mi játszódott le az első fiú lelkében, miután nemet mondott apja kérésére, de aztán mégis kiment dolgozni. A válaszát többféleképen is fordítják magyarra. Az előbb azt hallottuk, hogy „Nincs kedvem!” (Mt 21,29), mások így fordítják: „nem akarok”. A válasza arra utal, hogy van benne valami belső akadály, amit azonban sikerült legyőznie. Ez a belső akadály ma is sokunkban jelen van. Ezt az akadályt imádsággal, az Isten jelenlétében való gondolkodással lehet feloldani. Mire hív minket Isten? Arra, hogy szőlőjében dolgozzunk, azt is mondhatjuk, hogy a munkatársai legyünk. A szőlőskert Isten népét jelenti, tehát nehéz, de szép munkára hív minket (Ortensio da Spinetoli: Máté, 584. old.). Isten minket is fiának nevez, tehát atyai szeretettel szól hozzánk.

A másik részlet, amire felfigyelhetünk, az, hogy a megtérés mércéjéül Jézus Keresztelő Szent Jánost állítja, aki eljött „az igazságosság útján járva” (Mt 21,32), hogy higgyenek neki. A bűnös, de az igazságra vágyó és nyitott ember képes felismerni az igazságot, és képes a megtérésre. A gőgös és önmagát igaznak gondoló ember azonban erre képtelen, mert hiányzik belőle az alázat. Nem képes arra, hogy saját korábbi cselekedetén utólag elgondolkozzon, majd pedig változtattasson rajta. Pedig az ilyen ember még képes lehet arra, hogy a másiknak igazat adjon, de ez csak a látszat, mert aztán mégsem teszi meg a másik kérését.

A mai napon az Egyház az elvándorlókra és a menekültekre gondol. Az ő esetükre nem egyszerű megalapozott véleményt megfogalmazni. A mai evangélium arra indít minket, hogy tudjunk imádkozni értük és azt tegyük, ami valóban a javukat szolgálja.

 

Szeretettel
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202009.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja:
www.ujlakitemplom.hu