2020-09-28-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2020. szeptember 28.
26. évközi hét hétfő
Szent Vencel vértanú emléknapja

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 9,46-50

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük.
Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz:
„Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb.”
Ekkor János vette át a szót:
„Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt.”
Jézus így válaszolt:
„Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van.”

Elmélkedés

„Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van” (Lk 9,50)

A mai Evangéliumnak van egy részlete, amely mélyebb gondolkodásra indít minket. János apostol Jézushoz megy, és közli vele, hogy valaki, aki nem az apostolokkal „együtt” követi Jézust, ördögöt űz ki Jézus nevében. Az apostolok ezt „megtiltották” neki. Jézus pedig így válaszol: „Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van” (Lk 9,50). Az emberben felvetődik a kérdés, hogy aki nincs az apostolokkal, az megteheti-e azt, hogy Jézus nevében cselekedjen, és képes-e arra, hogy jót tegyen.

A Szentírás magyarázói felhívják a figyelmet arra, hogy nem csak azok tudnak erkölcsi értelemben jót tenni, akik egységben vannak az apostolokkal. Isten minden embert a saját képmására teremtett és ezért alapvetően a jóra irányul. Az orthopraxis (a jó gyakorlat) egy jó lehetőséget jelenthet, hogy azok, akik esetleg másképpen gondolkodnak, de Jézus követőinek mondják magukat, közelebb kerüljenek az igazsághoz. Ilyen szempontból ez a rész az ökumenikus teológia egyik fontos része (Ortensio da Spinetoli, Máté, 343. old.)

A másik, amit meg kell jegyeznünk az, hogy a nagy lelkesedésből származó kijelentéseket a kinyilatkozatás által megvilágosított ész segítségével ellenőrizni kell. Lukács evangéliumában olvassuk, hogy kérdést feltevő János apostolt és testvérét Jakabot nem sokkal ezután Jézus újra figyelmezteti, amikor meg akarja büntetni azokat a szamáriai falvakat, ahol nem fogadták be őket. Jézus akkor „megfeddi” őket. (Lk 9,55)

Mi az üzenet számunkra? – kérdezhetjük. Fontos üzenete van az ökumenizmus szempontjából. Hitünk tanítása szerint „Az üdvösség eszközeit hiánytalanul csak Krisztus katolikus Egyházában, az üdvösség egyetemes eszközében érhetjük el. Hitünk szerint ugyanis a Péter vezetése alatt álló egyetlen apostoli kollégiumra bízta az Úr az új Szövetség összes javait, hogy létrehozza Krisztus egy testét a földön; melybe teljesen be kell épülnie mindazoknak, akik valamilyen módon már Isten népéhez tartoznak.” (KEK 816). De ehhez hozzáfűzi: „Emellett a katolikus Egyház látható határain kívül is »az igazságnak és a megszentelésnek sok eleme« létezik: »Isten írott Igéje, a kegyelmi élet, a hit, a remény és szeretet, a Szentlélek egyéb benső ajándékai« (KEK 819). E tanítás szerint el kell ismerni azokat a Katolikus Egyházon kívüli jó cselekedeteket, amelyeket Jézus nevében tesznek, amellyel az üdvösség örömhírét továbbadják.

A mai napon az Egyház Szent Vencel (+935) cseh fejedelemre emlékezik, aki az Evangélium tanításából merítve nagy szeretettel fordult a szegények, ruhátlanok, éhezők és a vándorok felé. A nép emiatt szerette. Nagyravágyó testvére, Boleszláv, rossz szemmel nézte a szeretetből eredő tevékenységét és megölette őt.

  

Szeretettel
Ferenc atya


 

Hírek

Ma este 19 órakor kezdődik a Bibliaóra a Szent Margit teremben, de lehetőségünk van online módon is részt venni. Kapcsolódni a “Zoom meeting” technikai eszközét használva számítógépünkön vagy okos telefonunkon lehet. A kapcsolódás módja: a bibliaóra kezdetekor (18:58), vagy annak időtartama alatt ide kattintva lehet. Mód van tehát élőben bekapcsolódni, hozzászólni a beszélgetéshez.

A Sarlós Boldogasszony Kórus szeptember 13-i koncertjének, Telemann: C-dúr Magnificat előadásának zárótétele ízelítőt ad az egész koncert hangulatából. A felvételt Török Andrea karnagy küldi ízelítőül:
https://www.facebook.com/bmwkorus/posts/1859634334184946

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202009.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja:
www.ujlakitemplom.hu