2020-09-29-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2020. szeptember 29. kedd
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 1,47-51

Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:
„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”
Nátánáel megkérdezte:
„Honnan ismersz engem?”
Jézus így felelt:
„Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.”
Nátánáel erre elismerte:
„Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”
Jézus így szólt:
„Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.”
Majd így folytatta:
„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”

Elmélkedés

„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.” (Jn 1,51)

A mai napon az Egyház a három főangyalra, Szent Mihályra, Szent Gáborra és Szent Rafaelre emlékezik. Az elmúlt évtizedekben úgy tűnt, hogy kevesebb szó esett róluk, az utóbbi években azonban mintha megnőtt volna az érdeklődés irántuk. Az Egyház azt tanítja róluk, hogy tiszta szellemi lények, Isten küldöttei. Az „angyal” szó küldöttet jelent. Ők pedig küldetésüket teljesítve erősítik, segítik és gyógyítják az embereket. A három főangyal neve is ezeket a küldetésüket jelzik. Felmerülhet bennünk a kérdés: Hogyan történik ez a segítség?

A mai evangéliumi rész utat mutathat számunkra. Jézus először elmondja Nátánáelnek, hogy „látta a fügefa alatt”. Jézus ezzel jelzi, hogy ismeri azt a belső küzdelmét, amivel a korábbi kételkedéstől eljutott a közeledésig (Jn 1,48). Majd így folytatja: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett” (Jn 1,51). Ez a Szentírás magyarázói szerint Jézus tanítványait Jákob álmára emlékezteti, amelyben az Úr megerősítette népével kötött szövetségét (Ter 28,12). A „létra” a gondviselés jelképévé vált a választott nép számára, amely áthidalja az eget és a Födet, és amely kapcsolatot teremt Isten és ember között. Jézus utal arra, hogy a „fel-alá szálló angyalok” előkészítik az Emberfia útját. Az Isten és ember közötti kapcsolat az Emberfia által válik teljessé. Szépen fogalmazza meg ezt a gondolatot Farkasfalvy Dénes a János evangéliumhoz írt magyarázatában: „Jézus, mint az Emberfia szemünk előtt fogja valódi kilétét megmutatni, hogy az eget és a földet összekapcsolja. Benne egy kitáruló ég felé nyílik meg az út, amelynek révén az Isten tettei és gondolatai közvetlen tisztaságukban jutnak el a világba, és az emberi törekvések, imák és feszültségek pedig elérik az egek Urát” (Farkasfalvy Dénes: A testté vált Szó, I, 81. old.). Tehát a fel-alá szálló angyalok előkészítik Isten útját.

Mi az ünnep üzenete számunkra? Az angyal szó „küldöttet” jelent. Az angyalok Isten küldöttei, akik segítenek minket. Az ünnep arra hívja fel a figyelmünket, hogy adjunk hálát értük Istennek, és fogadjuk el segítségüket.

   

Szeretettel
Ferenc atya


 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202009.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja:
www.ujlakitemplom.hu