2021-04-21-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 21.
Húsvét 3. hét szerda

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 6,35-40

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot:
„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: »Bár láttok engem, mégsem hisztek.« Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon.”

Elmélkedés

„Aki hozzám jön, nem éhezik többé” (Jn 6,35)

Az elmúlt napok evangéliumi szakaszaiban a csodálatos kenyérszaporítást követő eseményekről olvashattunk. A kenyérrel és hallal jóllakott emberek Jézus után indulnak. Jézus eltereli figyelmüket a földi kenyérről és az égi kenyérről kezd nekik beszélni, amely örök életet ad számunkra. A mai evangéliumban Jézus azonosítja magát az égi kenyérrel. Ő az „élet kenyere” (Jn 6,35), amely megszünteti a lélek éhségét és szomjúságát. Jézus azt is jelzi, hogy az élet, amit ő ad, nem zárul le a halállal. Aki hisz benne, azt feltámasztja az utolsó napon (Jn 6,40).

A Szentírás magyarázói felhívják a figyelmet arra, hogy e rövid beszéden belül Jézus többször is összekapcsolja a benne való „hitet” és a „hozzá menni” gondolatát: „Aki hozzám jön, nem éhezik többé” (Jn 6,35). Majd később: „Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el” (Jn 6,37). Ez azt jelenti, hogy a benne való hit nem csupán egy értelmi elfogadás, hanem egy akarati döntés is. Jézus szeretetével vonzza az embereket, de azoknak el kell indulniuk feléje. A hit tehát ráhagyatkozás Isten akaratára. A Szentírásban sok olyan példát találunk, amikor a megszólítottak elindulnak Jézus felé. Ilyenek voltak például az apostolok. Jézus szólt a vámnál ülő Lévinek: „Jöjj, kövess engem!” (Mt 9,9). Ő fölkelt és követte őt. A gazdag is érezhette Jézus szeretetét, de a döntő lépést mégsem tette meg Felé. Nem mert ráhagyatkozni az Ő erejére. Úgy gondolta, hogy a vagyona nagyobb biztonságot jelent számára.

Húsvéti időben vagyunk, ami lehetőséget kínál számunkra, hogy újragondoljuk a hitünket. Ennek az újragondolásnak és lelki elmélyülésnek egy fontos szempontja lehet az, hogy megkérdezzük önmagunktól: Követjük-e Jézus szavát, amikor magához hív minket és kér tőlünk valamit? Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy hihetünk úgy Jézusban, hogy nem tesszük meg, amit kér tőlünk. Szerethetjük Őt úgy is, hogy a hitünk cselekedeteinkben nem nyilvánul meg. Ha erre gondolunk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Jézus azt tanítja, a hit elkötelezettséget jelent. A Benne való hit azt jelenti, hogy nem távolról követjük, hanem átadjuk az életünket Neki. Csak akkor fogjuk megtapasztalni, hogy lelki éhségünket Ő csillapítja.

  

Szeretettel,
Ferenc atya

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803