2021-04-22-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 22.
Húsvét 3. hét csütörtök

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 6,44-51

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz:
„Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.

Elmélkedés

„Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya.” (Jn 6,44)

A mai evangéliumban Jézus kétszer hivatkozik a Mennyei Atyára. Először azt mondja: „Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya” (Jn 6,44). A másik helyen pedig azt mondja, hogy: „Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön” (Jn 6,45). Jézus szavait hallva felmerül bennünk a kérdés: mit jelent az, hogy az Atya vonz minket. Az ember első hallásra az érzelmi vonzásra gondol. Olyan szeretetre, amit különleges helyzetekben csak a misztikusok éltek át. Jézus azonban itt nem erről a szeretetről beszél, hanem arról a szeretetről, amelyet minden Isten felé nyitott ember átélhet.

Az egyházi hagyomány szerint, amit a mi tapasztalatunk is igazol, Isten vonzó szeretetének felismerése általában nem érzelmeinkkel történik, hanem az értelmünkkel. Értelmünkkel felismerhetjük, hogy Isten velünk van a legnehezebb órákban is. Nem biztos, hogy úgy, hogy leveszi rólunk a terhünket, hanem úgy, hogy segít hordozni azt. Ennek a felismerése válthat ki érzelmet bennünk. Az érzelem tehát nem az elsődleges tapasztalat, hanem a következmény. Így Isten szeretetét értelmileg ismerjük fel. Ennek a felismerésnek alapja Húsvét üzenete: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta” (Jn 3,16). Ez a gondolat vezet el minket a Fiúhoz, aki ezt a küldetést vállalta. Ezért mondja Jézus, hogy aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzá jön. Az Atya szeretetét megértve tudunk tehát Jézus felé fordulni.

Életünk válságos helyzeteiben nehezebb éreznünk Isten szeretetét, hiszen tele vagyunk szorongással és fájdalommal. De ha nem futamodunk meg ettől a helyzettől és megpróbálunk mélyebben gondolkodni, akkor felismerhetjük, hogy Isten Fia éppen értünk vállalta a szorongást és a fájdalmat, hogy megváltson minket bűneinktől. Ennek felismerése vezethet el minket Isten szeretetének mélyebb megtapasztalására és válthat ki bennünk érzelmeket, ahogy az emmauszi tanítványokban is, amikor örömmel visszatértek Jeruzsálembe és elújságolták a történteket (Lk 24,35).

Adjunk hálát Istennek azért, hogy életünk nehéz pillanataiban felismerhettük szeretetét és próbáljunk most is erőt meríteni ebből a szeretetből!

  

Szeretettel,
Ferenc atya

Hírek

Ferenc atya Húsvét-Pünkösd c. könyve a vasárnapi misék után kapható lesz az Információs irodában 1.000 Ft-os áron.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803