2021-04-23-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 23.
Szent Adalbert püspök és vértanú, a Főegyházmegye védőszentje – főünnep

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 15,18-21

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez:
„Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból: ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

Elmélkedés

„A jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn 10,11)

A mai ünnepen az Egyház Szent Adalbertre emlékezik, akit három egyházmegye is védőszentjének tisztel: a cseh Prágai, a lengyel Gnieznói és a magyar Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Az utóbbi időben a közép-európai országok is úgy tekintenek rá, mint ennek a területnek a védőszentjére. Sokan merészen azt gondolják, hogy ő lehet Közép-Európa patrónusa. Ezekről hallva önkéntelenül arra gondolhatunk, Szent Adalbert egy nagyon sikeres, elismert ember lehetett, ha ilyen sokan tisztelik őt.

Az életét nézve azonban a kudarcok sorát láthatjuk. Prágából érsekként többször elmenekül. A különböző cseh családok, dinasztiák között véres harc dúl, Adalbert családjának egy részét megölik. Ellentét van a cseh főurak és a német császár között, Adalbertnek pedig az édesapja cseh, édesanyja pedig német, a császári család rokona. Ezért menekül el Prágából Rómába. Rómában bencés szerzetes lesz. Itt sincs nyugalma, mert a pápa és a császár szinte kényszerítik, hogy menjen vissza elhagyott egyházmegyéjébe. Prága felé tartva tölt egy évet hazánkban, ahol megbérmálja Szent István herceget. Életének talán a legbékésebb szakasza ez. Aztán jönnek az újabb kudarcok. Prágában újra elutasítják, Lengyelországba megy, majd a még pogány poroszok közé utazik, ahol fellázadnak ellene, ahogy Csehországban is történt, és mai Elblag környékén vértanúhalált szenved.

Ha az életét nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy tele van megpróbáltatással és látszólagos kudarccal. De élete mégis termékeny, mert Jézus Krisztus szeretete űzi, hajtja, és ezt a szeretetet továbbítja mások felé. Az evangélium szavai alapján ő is jó pásztor, aki képes arra, hogy „életét adja a juhokért” (Jn 10,11). Az emberek ezt megérezték és hallgattak szavára. Az ő követői voltak a múlt század közepén azok a közép-európai érsekek is, akik ugyanúgy szembeszálltak a keleti és nyugati pogánysággal, mint ahogy Szent Adalbert tette, és mostanra ők is népeik példaképeivé váltak.

Mit üzen Szent Adalbert a mai nehéz időkben? Azt, hogy az igazi eredményességet nem a sikerek jelentik, hanem hogy valakinek a szavai, tettei megérintik-e az egyének és népek szívét. Egy ember pedig ma akkor tud megszólítani másokat és hirdetni az evangéliumot, ha képes azonosulni a rábízottak lelki fájdalmaival és örömeivel. Ehhez azonban sok imádságra, elmélkedésre van szükség. Ezt a gondolatot lehet összekapcsolni jelenlegi életünkkel.

Sok a szenvedő ember. A körülöttünk levő megpróbáltatásokat, haláleseteket látva gondolkozzunk el a szenvedés értelméről, Jézus értünk hozott áldozatáról, s akkor lesz mondanivalónk a szenvedésekkel küszködő, céltalan embereknek is.

   

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803