2021-04-24-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 24.
Húsvét 3. hét szombat

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 6,60-69

Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt, tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták:
„Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?”
Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk:
„Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek.”
Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta:
„Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.”
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak és többé nem jártak vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult:
„Ti is el akartok menni?”
Simon Péter ezt válaszolta neki:
„Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

Elmélkedés

„Uram, kihez menjünk?” (Jn 6,68)

A János evangélium 6. fejezetében található kenyérszaporítás és az azt követő események lehetőséget adnak számunkra, hogy Jézus tanítványait jobban megismerjük, és hogy megértsük Jézust, miért őket választotta apostolainak. A mai evangélium emellett Szent Péter hitét, lelki világát tárja fel előttünk.

Az elmúlt napok és a mai evangélium szakaszain elmélkedve úgy tűnik, hogy Jézus tanítványai közül is voltak olyanok, akiknek már sok volt Jézus tanítása „az élet kenyeréről”, tehát az Eucharisztiáról. Annak üzenete meghaladta hitüket. Amikor megszaporította a kenyeret, akkor még lelkesedtek érte, akkor még egy szívvel kiáltották, hogy adjon nekik abból a kenyérből, amely „alászáll a mennyből és életet ad a világnak” (Jn 6,33). De amikor már határozottan magáról szól, hogy „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6,51), ez már próbára teszi hűségüket és sokan eltávolodnak tőle (Jn 6,66).

Ekkor teszi fel Jézus a sordöntő kérdést: „Ti is el akartok menni?” (Jn 6,67). Erre válaszol Péter apostol: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.” (Jn 6,68). Péter válaszából kitűnik, hogy felismerte: Isten szeretete Jézusban tárul fel előttünk. Ha Jézustól eltávolodik, Istentől is eltávolodik, és így mindent elveszíthet. Ezért mindent egy lapra tesz fel, Jézus tanítványa marad – egy rövid megingást kivéve – és vállalja a vele együtt járó szenvedéseket, megpróbáltatásokat. Ez alapján érthető, hogy Jézus miért Pétert választotta az Egyház vezetőjének.

Korunk válságos helyzete arra kényszerít minket, hogy olyan kérdéseket is feltegyünk magunknak, amelyre az egyszerű hétköznapokban nem marad időnk, vagy nem merünk vele szembenézni. Ilyen kérdés például a szenvedés értelme is, amely sokak számára abszurd, érthetetlen, értelmezhetetlen. Ha valaki azonban megsejti, hogy Jézus pontosan a szenvedése által mutatta meg az irántunk való szeretetét, akkor megértheti azt is, hogy a szenvedésünk felajánlásával és másokért való áldozatvállalással mi is meg tudjuk mutatni szeretetünket. Péterhez hasonlóan mi is így válhatunk egyre jobban Jézus tanítványává.

  

Szeretettel,
Ferenc atya

Hírek

Ferenc atya Húsvét-Pünkösd c. könyve holnap a szentmisék után kapható lesz az Információs irodában 1.000 Ft-os áron.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803