2021-04-26-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 26.
Húsvét 4. hét hétfő

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 10, 1-10

Abban az időben így szólt Jézus:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.”
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”

Ezek az evangélium igéi.

Elmélkedés

hogy élek legyen és bőgben legyen.” (Jn 10,10)

Ha az Újszövetségi Szentírást olvassuk, felfedezhetjük, hogy Jézus példabeszédeiben milyen sokszor használja a Jó sztor hasonlatát, jelképét. A mennyei Jó Pásztor észreveszi, hogy az egyik juh kiszakadt a nyájból, elkóborolt, ezért felkeresi az elveszettet, vállára veszi, visszaviszi a nyájhoz (Lk 15,4). Ezzel a hasonlattal érzékelteti az isteni gondoskodó szeretetet. Saját szerepére utalva mondja már korábban is, hogy Ő maga az, aki dús legelőre vezeti a nyájat, hogy élek legyen és ségben legyen” (Jn 10,10).

A tegnapi evangéliumban immár világosan megnevezi magát: Én vagyok a sztor (Jn 10,11). Itt a Jó Pásztornak egy olyan tulajdonságával ismerkedünk meg, amely talán a legfontosabb számunkra: a Jó Pásztor védi nyáját a ragadozó farkasoktól, s ha kell életét adja a juhokért (Jn 10,11). Ez azt jelenti, hogy képes arra, hogy minden áldozatot meghozzon, s ha kell, az életet is feláldozza értünk.

Miért olyan fontosak számunkra ezek a Jó Pásztorról szóló képek? Mai világunk egyik jellemzője, hogy az emberek magányosnak érzik magukat. Igazi barátságok, baráti közösségek csak nehezen jönnek létre, sok helyen a családi élet válságban van. Sok ember érzi úgy, hogy nem tartozik közösséghez. A Jó sztor képe arra figyelmeztet minket, hogy nem kell félnünk. Ha bízunk Isten kegyelmében és elfogadjuk a segítségét, az Ő setségével újra visszatalálhatunk családunkhoz, barátainkhoz. A másik üzenet ehhez a gondolathoz kapcsolódik. Jézus, amikor követőjének hívott meg minket, pásztori feladatot is adott számunkra. Jézus minket küld az emberek után, a mi szavukkal szólítja meg őket és ad bátorítást, a mi kezünkkel nyújt baráti segítséget. Jézus, a Jó Pásztor, minket is pásztorokká, őrzőkké, védelmezőkké tesz. Azt is mondhatjuk, hogy Jézus, a Jó Pásztor, munkatársaivá választ minket. Így közös a munka és közös a munka után érzett öröm is.

Nehéz időket élünk. Emiatt még többen érzik önmagukat elesettnek, elveszettnek, mintbékeidőben”. Ez a helyzet arra indíthat minket, hogy Isten-kapcsolatunkat és emberi kapcsolatainkat még mélyebben újragondoljuk. Ha hitünk szerint elfogadjuk, hogy Jézus ma is Jó Pásztorként véd és terelget minket, már nem érezhetjük magunkat elveszettnek, kiszolgáltatottnak. És lehetőségünk van arra is, hogy a nyáj többi megriadt tagjait megnyugtassuk: a Jó Pásztor jelenléte biztosíték, jelenléte védelmet jelent számunkra.

  

Szeretettel,
Ferenc atya

Hírek

Ma este 7 órakor online Bibliaóra lesz zoom kapcsolódással.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803