2021-04-28-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 28.
Húsvét 4. hét szerda

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 12, 44-50

Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette:
„Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem.
Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek.
Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.

Elmélkedés

„Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot” (Jn 12,47)

Ha az emberiség történelmére visszatekintünk, felfedezhetjük, hogy az embereket mindig foglalkoztatta, hogy milyen az Isten? Nagyon sokszor úgy képzelték el, mint egy szigorú bírót, aki igazságot szolgáltat és keményen megbüntetteti a bűnösöket. Emiatt nagyon sokan féltek is Istentől: a természeti csapásokat, az árvizeket, tűzvészeket és földrengéseket Isten bosszújának tulajdonították.

Ha az evangéliumot olvassuk, láthatjuk, hogy Jézus egy más Isten-arcot mutatott meg számunkra. Úgy mutatta be Istent, mint jóságos Atyát, Aki állandóan hazavárja a tékozló fiát, és keresi az alkalmat, hogy megbocsásson neki, és amikor a fiú apjához hazatér, örömünnepet rendez számára. Ennek az istenképnek megfelelően Jézus messiási feladatának nem azt tartotta, hogy ítéletet mondjon a bűnösök felett, hanem hogy segítsen rajtuk. A mai evangéliumban tömören így foglalja össze küldetését: „Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot” (Jn 12,47). A Szentírásból tudjuk, hogy Jézus ezt a célt meg is valósította: aki hozzá fordult, annak megbocsátotta a bűneit. Megvédte azokat, akiket szigorúan meg akartak büntetni. Például a házasságtörő asszonyt megvédte a megkövezéstől. Vagy együtt étkezett a vámosokkal és a bűnösökkel, sőt, az egyik vámost, Lévit, tanítványának, apostolának fogadta. Ez szálka volt a farizeusok szemében, a nép azonban követte őt.

Milyen üzenete van számunkra ennek a mai evangéliumnak? – kérdezhetjük. Ha őszintén önmagunkba nézünk, láthatjuk, hogy az egyik legnagyobb bűnünk az, hogy nem tudunk megbocsátani. Ennek oka lehet az, ha önmagunknak sem tudunk megbocsátani. Gondoljunk Jézus szavaira, higgyünk abban, hogy a bűnbocsánat szentségében Jézus már megbocsátott nekünk! Ebből az örömből részesülve próbáljunk túllépni korábbi bűneinken és Isten megbocsátó szeretetéből részesülve megbocsátani másoknak!

  

Szeretettel,
Ferenc atya

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803