2021-04-30-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. április 30.
Húsvét 4. hét péntek

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 14,1-6

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: »Elmegyek, és helyet készítek nektek?« Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt:
„Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?”

Jézus ezt felelte:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”

Elmélkedés

„Én vagyok az út az igazság és az élet” (Jn 14,6)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus az Atyához megy és helyet készít számunkra. Ekkor Tamás apostol egy vitaindító, azt is mondhatnánk, bántó kérdést tesz fel: „Uram, mi nem tudjuk hová mégy; honnan ismerhetnénk hát az utat?” (Jn14,5). Akkor Jézus így válaszol: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6).

Mit jelentenek ezek a súlyos szavak, amiket Jézus mond? – kérdezhetjük, hiszen ezek mind filozófia fogalmak. Sőt, filozófiai rendszerek, iskolák épülnek rájuk. A mi görög és latin filozófián nevelkedő gondolkodási rendszerünk hajlik is arra, hogy elemezni elkezdjük elemezni ezeket a fogalmakat. Csakhogy Benedikt Schwank biblikus azt mondja, hogy a héber gondolkodásban ezek a szavak mást jelentenek, sokkal gyakorlatiasabbak. Az „út” az életutat jelenti, azt az utat, amin vándorlunk, amelyen Isten felé közeledünk. Az „igazság” sem egy elvont filozófiai igazságot jelent, bármennyire is megfelelne a valóságnak, hanem a helyes cselekvést jelenti. Az „élet” pedig nem a majdani örök életet jelenti, hanem a mostani helyes úton való járásból fakadó örömteli életet. Szent Ágostont idézi, aki azt mondja, hogy Isten most készít számunkra egy hajlékot, amely felkészít minket a majdani lakóhelyre. (Benedikt Schwank: János, 442). Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Jézus a figyelmünket a hétköznapi jelenre irányítja. A jelent kell úgy megélni, hogy abban megvalósuljon a jövő. A jövő távlatát nem szabad elszakítani a jelentől. Jézus azt mondja, hogy „Isten országa közöttetek van” (Lk 17,20), azaz már most is közöttünk van. Ezt kell kiteljesíteni. Dietrich Bonhhoeffer azt mondja, hogy „Isten Országa ott van, ahol állsz”.

Mi az üzenet számunkra az evangélium ebben a nehéz időben? Hiba lenne azt mondani, hogy ha majd ez a helyzet egyszer elmúlik, akkor beszélhetünk majd Isten Országáról és az örömről. Hogy addig nem beszélhetünk örömről. Hogy ezt a helyzetet pedig valahogy át kell vészelnünk. Az „út”, amelyen most járunk, életutunk fontos része, ahol az „igazság” szerint kell cselekednünk, és ahol megtapasztalhatjuk az „élet”, vagyis az úton levés örömét is. S ahogy ez általában lenni szokott, ezek a különleges helyzetek adhatnak lehetőséget arra, hogy Isten közelségét és az abból származó örömet még mélyebben átélhessük. Fogalmazzuk meg önmagunk számára ezeket a fontos tapasztalatokat, vigyük magunkkal és mondjuk el azoknak, akik ezt nem élték át, vagy már megfeledkeztek róluk!

  

Szeretettel,
Ferenc atya

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803