2021-02-01-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 1.
4. évközi hét hétfő

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 5,1-20

Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, de a láncokat eltépte, és a bilincseket összetörte. Senki sem bírt vele. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyekben tanyázott, folyton kiabált, és kövekkel ütötte-verte magát.
Amint messziről meglátta Jézust, odafutott. A földre vetette magát előtte, és hangosan így kiáltott:
„Mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!”
Jézus ráparancsolt ugyanis:
„Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!”
Erre Jézus megkérdezte tőle:
„Mi a neved?”
Azt válaszolta:
„Légió a nevem, mert sokan vagyunk.”
Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Akkor éppen egy nagy sertéskonda legelészett ott a hegyoldalban. A tisztátalan lelkek azt kérték Jézustól:
„Küldj minket a sertésekbe, hogy megszálljuk azokat!”
Jézus beleegyezett. Akkor a tisztátalan lelkek kimentek az emberből, és megszállták a mintegy kétezer sertésből álló kondát. A sertések a hegyoldalból a tóba rohantak, és a vízbe fúltak.
Őrzőik erre elfutottak, hírét vitték a városba meg a tanyákra. Az emberek kitódultak, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy az, akit az imént még egy légió tartott megszállva, most felöltözve, ép ésszel ül előttük. Erre megdöbbentek. A szemtanúk elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a sertésekkel. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék a határukból.
Amikor Jézus hajóra szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. Ő azonban nem engedte, hanem így szólt hozzá:
„Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!”
Az el is ment, és Dekápolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Ezen mindenki elcsodálkozott.

Elmélkedés

„Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!” (Mk 5,8)

Márk evangélista a mai evangéliumban újra egy ördögűzésről ír. A történet a pogány Tízváros (Dekapolisz) vidékén, a geráziaiak földjén történik. Egy tisztátalan lelkektől megszállt, sírboltokban élő ember megy Jézushoz. Az emberben levő tisztátalan lelkek légiója a „Magasságbeli Isten Fiának” nevezi Jézust és kéri, hogy „ne gyötörje őt” (Mk 5,7). Később pedig azt kérik a tisztátalan lelkek, hogy a környéken levő sertéskondába küldje őket. Jézus parancsára valóban megszállják a kétezer sertésből álló sertéskondát, amely aztán a tóba rohan és elpusztul (Mk 5,13).

A Szentírás tudósai szerint Márk evangéliuma Jézus gyógyító erejének nagyságát akarja bemutatni. Ez az ember nagyon súlyos helyzetben van, kétféle okból is tisztátalan. Egyrészt azért, mert tisztátalan lélek szállta meg, másrészt azért is, mert tisztátalan módon él, „sírboltokban lakik” (Joachim Gnilka: Márk evangéliuma, 270. old.). Helyzete súlyosságát mutatja az is, hogy nem egyetlen tisztátalan lélek szállta meg, hanem egy „légiónyi”, azaz egy egész sereg, és hogy ez az ember önmagára nézve is veszélyes volt: „kövekkel ütötte-verte magát” (Mk 5,5). Márk evangéliumának az egyik fő üzenete az, hogy Jézusnak hatalma van arra, hogy ebből a súlyos helyzetben levő betegből is kiűzze a tisztátalan lelket.

A evangélium másik fő üzenete az, hogy Isten Országa pogány földön is terjedni kezd. E hely megnevezése (gerázaiak földje) és a sertéskonda léte jelzi. Az apostolok és tanítványok feladata lesz tehát az örömhír szélesebb körben való terjesztése. Ennek jele az is, hogy bár a gyógyult ember követni akarja Jézust, Ő mégis azt mondja neki, hogy maradjon a pogányok földjén és saját környezetében tegyen tanúságot gyógyulásáról (Mk 5,19).

Mi a történet üzenete számunkra? Mi is találkozhatunk olyan emberekkel, akik elvadult, másokat zavaró és önmagukat pusztító módon élnek. Úgy érezhetjük, kilátástalan és menthetetlen állapotban vannak. Úgy tűnhet számunkra, hogy a társadalom lemondott róluk, és ők is lemondtak arról, hogy emberhez méltó módon éljenek. A mai evangélium azt üzeni számunkra, hogy Jézus gyógyító kegyelme által a legnehezebb esetben is létezik segítség. Jézus ma is segíteni tud azokon, akik „tisztátalan lelkektől” szenvednek. Higgyünk abban, hogy ami önerőből nekik nem megy, és a mi erőnk is gyengének bizonyul hozzá, az Jézus erejével megvalósulhat.

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma este 7 órakor online Bibliaóra zoom kapcsolódással.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803