2021-02-03-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 3.
4. évközi hét szerda
Szent Balázs püspök vértanú emléknapja

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 6,1-6

Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták:
„Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?”
És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte:
„Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.”
Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

Elmélkedés

„Nem is tehetett ott csodát” (Mk 6,5)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy a csodáiról híres Jézus visszatér hazájába, Názáretbe. Szombaton tanítani kezd a zsinagógában. Az emberek egy ideig csodálkozva hallgatják, majd gyanakvóan kérdezgetni kezdik, hogy honnan van a bölcsessége? Hogyan tudott csodákat tenni? Hiszen ő egy egyszerű ács, anyját, Máriát és rokonait is ismerik itt. Erre Jézus egy ismert közmondással válaszol: “Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában” (Mk 6,4). Majd Márk evangélista megjegyzi: “Nem is tehetett ott csodát” (Mk 6,5).

A szöveg magyarázói ezzel az idézett mondattal foglalkoznak a legtöbbet. Hogyan lehet, hogy Isten Fia, a Második Isteni Személy nem tudott csodát tenni? – kérdezik. Ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni, tudnunk kell, hogy a csoda elsősorban az ember lelkében történik, és a csodához hitre van szükség. Éppen ez, az ember szabad döntésén alapuló hit hiányzott a názáretiekből, és a szöveg szerint családja tagjaiból is. Ők Jézusban még mindig csupán a názáreti ácsot látták, és családja napi életében sem láttak, tapasztaltak olyan jeleket, amely igazolná Jézus hatalmát. A Szentírás magyarázói szerint: “Ott, ahol a csodában felkínált üdvösség ajándékát teljesen elutasítják, a csoda lehetetlenné válik” (Joachim Gnilka: Márk, 311. old.).

Mit üzen számunkra a mai evangélium? Az egyik legfontosabb üzenet az, hogy a csoda az ember lelkében történik. Ez azt jelenti, hogy az ember nem zárkózik be saját megrögzött nézetei mögé, nem akarja állandóan önmagát vagy korábbi nézeteit igazolni, hanem megnyílik Isten előtt. Fontos, hogy az ember nagy bizalommal esélyt adjon a Gondviselőnek, hogy belépjen az életébe és Ő adhasson új szempontokat a számára. Ezek segítségével tudja majd felülbírálni korábbi nézeteit és képessé válik, hogy változtasson rajtuk. Ilyen szempontból a hit nyitottsága és bizalma szoros kapcsolatban van a megtéréssel is, ami a gondolkodásmód megváltozását jelenti. Így a lélekben átélt csoda a környezet számára láthatóvá, “csodává” válhat.

A mai napon az Egyház Szent Balázs (+316) püspökre emlékezik. Kínzói nem tudták arra kényszeríteni, hogy megtagadja a hitét, így vértanúvá vált. Ő a torokbajokkal szenvedő emberek védőszentje. Akik hittel fogadják a Balázs-áldást, azok bízhatnak abban, hogy lelkükben és életükben csoda történik.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján és az ezt követő vasárnap a szentmisék után Balázs-áldás.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803