2021-02-04-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 4.
4. évközi hét csütörtök

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 6,7-13

Abban az időben Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
Azután így folytatta:
„Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.”
Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

Elmélkedés

“Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket” (Mk 6,7)

A Szentírás üzenete szerint az induló Egyház lényegéhez hozzátartozott a misszió (küldetés), vagyis a keresztény örömhír továbbadása. Márk evangélista szerint Jézus, miután a tanítványok megismerték Isten Országának üzenetét, elküldte őket, hogy azt adják tovább másoknak. A Szentírás lapjairól megtudjuk, hogy kettesével és minimális személyes felszereléssel küldte őket, meghagyván, hogy fogadják el a vendégszeretet, gyógyítsák meg a betegeket.

A Szentírás magyarázói felhívják a figyelmet néhány részletre, melyeknek a papi hivatás szempontjából nagy jelentősége van. Márk leírása szerint az egyik ilyen fontos feladatuk a tisztátalan lelkek feletti hatalom gyakorlása. Ez azt mutatja, hogy Jézus isteni hatalmát továbbadta a tanítványoknak. A tisztátalan lelkek feletti hatalom és a bűnök megbocsátása egyedül Isten joga, de Ő ezt megoszthatja másokkal (Joachim Gnilka: Márk, 320.old.). A másik ilyen fontos üzenet az, hogy a tanítványokat jószerével tárgyi eszközök nélkül küldi misszióba. Ezzel elsősorban nem erkölcsi példát akar mutatni velük, hanem hogy láthatóan rászoruljanak a meglátogatandó emberek segítségére, és ezáltal kiderüljön, hogy ők Isten kegyelmében bíznak. A “botot” és “sarut” azért engedi meg, mert ezek nélkül nem tudtak volna misszióba menni, távoli vidékekig elgyalogolni (Joachim Gnilka: Márk, 320. old.). Az “olajat” pedig nem a saját javukra használták fel, hanem betegeket gyógyítottak vele. A feladatuk tehát nemcsak a lélek, hanem a test gyógyítása is volt (Joachim Gnilka: 323. old.).

Mi az Evangélium üzenete a papok és a világi hívek számára? A legfontosabb üzenet az, hogy a küldöttnek rá kell hagyatkoznia Isten kegyelmére. A világban bizonyára fontos, hogy a küldöttek (papok, világi hívek) tudásban azért felkészültek legyenek, kellő ismeretekkel rendelkezzenek. Bizonyára az is fontos, hogy felhasználják a technika nyújtotta lehetőségeket, eszközöket. Talán az is lényeges, hogy a küldöttek az élet más területén is műveltek legyenek, hogy tudjanak például tanácsot adni egyszerű embereknek. De mégis csak a legfontosabb az, hogy a küldöttek kegyelmi életet éljenek: imádkozzanak, gyakran járuljanak szentségekhez, mert a kegyelem olyan belső ismereteket, sugallatokat és erőt ad, ami semmivel nem helyettesíthető.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Arra kérünk minden kedves újlaki hívőt, hogy – lehetősége szerint – személyi jövedelemadója első 1%-át az Újlaki Sarlós Boldogaszony Alapítvány (adószáma: 18083440-1-41) javára, míg második 1%-át a Magyar Katolikus Egyház (0011) javára ajánlja fel!


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803