2021-02-19-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 19.
Péntek hamvazószerda után

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mt 9,14-15

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle:
„Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?”
Jézus így felelt nekik:
„Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.”

Elmélkedés

 „Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.” (Mt 9,15)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy a farizeusok Jézus elé állnak és számon kérik tőle, miért nem böjtölnek a tanítványai? Hivatkoznak arra, hogy ők maguk és Keresztelő János tanítványai is betartják a böjtöt, Jézus tanítványai pedig nem. Jézus válaszában olyan magyarázatot ad, amely összefügg a küldetésével. Önmagát a vőlegényhez hasonlítja, tanítvány követőit pedig a násznéphez. A násznép nem böjtölhet, amíg vele van a vőlegény. Ehhez hozzáfűzi: „Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek” (Mt 9,15). Ezzel utal arra, hogy eljön majd az idő, amikor követői életéhez hozzá fog tartozni a böjt.

A Szentírás magyarázói rámutatnak arra, hogy a Vőlegény „elvitele” a Vőlegény kereszthalálát jelenti. Ezt igazolja Izajás próféta jövendölése is (Iz 53,8), amely szerint a szenvedő szolga élete „elvétetik a földből” (Jakubinyi György, Máté evangéliuma, 113). Jézus ezzel a válasszal jelzi, hogy a böjt lényege nem az önmegtagadás, hanem a szeretet kifejezése. Az Ő halála, „elvitele” után követői a Vőlegény iránti szeretetüket fogják kifejezni a böjttel.

Hogyan lehet ezt az üzenetet az életünkre alkalmazni? Jézus megígérte, hogy velünk lesz az idők végéig. Amikor tanítására, jócselekedeteire emlékezünk, akkor öröm tölti be a szívünket. Amikor azonban Jézus szenvedés-történetére, és halálára gondolunk, akkor az együttérzésünket, szeretetünket böjttel fejezzük ki. A böjt indítéka ebben az esetben is Jézus szeretete. Ez a szeretet azonban meg kell hogy nyissa szívünket azok iránt is, akik az élet keresztjeit viselik. Ezt üzeni a mai olvasmányban Izajás próféta. Az Úrnak tetsző böjt az elnyomottak, az éhezők, a szegények, az otthontalanok megsegítését jelenti (Iz 58 1-9). Isten szeretete mások szeretetére kell, hogy indítson minket.

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma és minden nagyböjti pénteken 17.30-kor keresztút a templomban.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjt pénteki napjain szentáldozás után, feszület előtt áhítattal elimádkozza az Íme, jóságos Jézusom imádságot.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803