2021-02-20-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 20.
Szombat hamvazószerda után

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Lk 5,27-32

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz:
„Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?”
Jézus felelt meg nekik:
„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”

Elmélkedés

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,31-32)

Ezen a héten elkezdődött a nagyböjt, amely számunkra a megtérés ideje lehet. Amikor a megtérés lehetőségére gondolunk, az öröm mellett talán szégyent és keserűséget is érzünk. Sok nagyböjt volt ugyanis már az életünkben és mégsem tudtuk azokat kihasználni, nem tudtunk megtérni. Ráadásul mindig ugyanazokat a bűnöket követjük el, és nem tudunk változtatni rajtuk. Nem kell-e szégyellnünk, hogy most újra a megtérés kegyelmét kérjük?

A mai evangélium megnyugtathat minket. Jézus először meghívja apostolának Lévit, a vámost, majd elfogadja a lakomára való meghívását. Amikor pedig a farizeusok támadják őt, hogy Lévivel és a hozzá hasonló bűnösökkel van együtt, akkor nyíltan megmondja nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,31-32). Nem kell tehát szégyellni azt, hogy bűnösök vagyunk, hiszen Jézus azért jött, hogy a bűneinktől megmentsen, azokból kiemeljen minket.

Ha az evangélium üzenetét az életünkre akarjuk alkalmazni, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogyan mutatkozik meg a megtérés. Léviből, a vámosból Máté apostol lett, aki evangéliumában nem írta le azt, hogy mit érzett, amikor Jézus meghívta őt, de nagyon sokat/gyakran beszélt és írt Jézus szeretetéről és arról, ahogyan segített másokon, és ahogyan szenvedett értünk. Szavaival, írásával sok embert megtérített. Ez a mi feladatunk is. Sokszor mondogatjuk, hogy milyen bűnös világban élünk, és ennek a világnak bűnhődnie kell. Jézus nem azért jött, hogy a bűntető igazságosságot hirdesse, hanem azért, hogy irgalmas szeretetével a világot megváltsa. Ezt a szeretet kell élnünk, erről kell beszélnünk, és ezt kell közvetítenünk. Bízzunk abban, hogy ez a szeretet gyógyítja a világ sebeit.

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Holnap és a járvány idején minden vasárnap 7.30-kor is lesz szentmise az idősebb, veszélyeztetett hívek számára.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803