2021-02-22-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február22. hétfő
Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 16,13-19

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól:
„Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”
Ezt válaszolták:
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”
Ő tovább kérdezte őket:
„Hát ti, kinek tartotok engem?”
Simon Péter válaszolt:
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”
Erre Jézus azt mondta neki:
„Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

Elmélkedés

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (mt 16,16)

Az ezredforduló előtt több könyv is megjelent ezzel vagy ehhez hasonló címmel: „Ki nekem Jézus Krisztus?” A megkérdezettek között sok volt a mélyen hívő, vallásos keresztény, de voltak keresők és nem vallásos emberek is. Az utóbbiak Jézusban egy különleges adottságokkal megáldott, a jövőbe látó, kiemelkedő személyt láttak, aki nagy hatással volt az emberiség történetére. Szeretetparancsa, amit nem csak hirdetett, példa lehet minden ember számára.

A mai evangélium szerint Jézus tudhatta, hogy többféleképpen vélekednek róla az emberek, ezért kérdezte meg a tanítványokat: „Kinek tartják az emberek az emberfiát?” (Mt 16,13). Majd tovább faggatta őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” (Mt 16,15). Erre Péter apostol a következő választ adja: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16). Ezt követően Jézus hozzáfűzi: „Boldog vagy Simon, Jónás Fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám” (Mt 16,17). Ezután következik Péter apostol „székfoglalása”, mert ekkor adja át neki Jézus az oldó és kötő hatalmat.

Az elmélkedéshez egy mondatot emelünk ki: „Boldog vagy Simon, Jónás Fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám” (Mt 16,17). Ezzel Jézus jelzi, hogy különleges kegyelemre van szükség ahhoz, hogy felismerjük Jézusban a Krisztust. Elgondolkodhatunk azon, hogy mi, egyszerű emberek, mit tehetünk azért, hogy Jézus természetfetti eredetét megismerjük? Ha Péter életét nézzük, akkor megkaphatjuk rá a választ. Péter nem kívülről nézte Jézus életét, hanem elkötelezte magát mellette. Azt is mondhatjuk, „átadta” neki életét. Ez akkor mutatkozik meg a legjobban, amikor a tanítványok szélesebb köre el akarja őt hagyni. Ekkor Jézus megkérdezi őket: „Talán ti is el akartok menni?” (Jn 6,68) és ekkor Péter így válaszol: „Uram, nincs hova mennünk, az örök élet igéi nálad vannak” (Jn 6,68).

Hogyan lehet Péter szavait a mi életünkre alkalmazni? Ha valaki Jézust „kívülről” nézi, ő sem fogja felismerni benne Krisztust, a Felkentet (héberül: Messiást). Ahhoz, hogy valaki az Ő természetfeletti erejét megismerje, hinnie kell Benne, vagyis Rá kell hagyatkoznia, oda kell Neki ajándékoznia az életét. Éreznie kell azt, amit Péter apostol mondott: Jézus nélkül céltalanná válik az élet. Így fogja megtapasztalni Jézus megtartó erejét, ami az élet viharaiban is támaszt, bátorítást és erőt ad számára.

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma este 7 órakor online Bibliaóra zoom kapcsolódással.

Holnap reggel a szentmise után kb. 7 órakor a zsolozsma reggeli imaóráját együtt imádkozzuk a templomban.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803