2021-02-25-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 25.
1. nagyböjti hét csütörtök

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 7,7-12

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak.
Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt.
Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása.”

Elmélkedés

„Kérjetek, és adnak nektek!” (Mt 7,7)

A mai evangéliumban Jézus arra buzdítja apostolait, hogy merjenek bátran kérni Istentől. Ezt háromféleképpen is kifejezi: „kérjetek és adnak nektek”, „keressetek és találtok”, „zörgessetek és ajtót nyitnak nektek” (Mt 7,7). Jézus magyarázatként Isten jóságára hivatkozik. Isten olyan, mint egy jó édesapa, aki örül annak, hogy megadhatja azt, amit a fiai kérnek tőle.

Jézus tanítását hallva azonban felmerülhet bennünk a kérdés: ha Isten örömmel ad, akkor miért várakoztat meg minket? Miért kell nagyon sokszor várnunk arra, hogy kérésünket teljesítse? Nagyon sokszor úgy is érezzük, hogy állandóan kérni és ugyanazt kérni megalázó számunkra. A költő Nagy László „Adjon az Isten” című versében ki is fejezi ezt a gondolatot:

nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

A lelki élet mesterei az állhatatos kérő imával kapcsolatosan több fontos dologra is felhívják a figyelmünket. Az Istenhez forduló kérés, vagy kérő imádság egy nagyon mély találkozás lehet Istennel, amelyben nem csak egy dolgot kérünk Istentől, hanem feltárhatjuk lelkünk legmélyét. A másik üzenet az, hogy sokszor időre van szükség ahhoz, hogy kéréseinket pontosabban megfogalmazzuk, hogy azt kérjük, amire valóban szükségünk van.

Nagyböjti időt élünk. A járvány terjedése megnehezíti az életünket. Sokszor úgy érezhetjük, hogy a keresztek, amelyeket viselünk, meghaladják teherbíró képességünket. A mai evangélium arra buzdít minket, hogy mélyítsük el kapcsolatunkat Istennel. Életünket vagy mások életét átgondolva merjünk kérni, s olyat kérjünk, ami valóban az üdvösségüket szolgálja. Így bízzunk abban, hogy a Jóisten teljesíti kéréseinket.

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Holnap reggel 7 órakor együtt imádkozzuk a templomban a zsolozsma reggeli imaóráját, 17.30-kor pedig a keresztutat.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803