2021-02-26-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 26.
1. nagyböjti hét péntek

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 5,20-26

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: 
«Ne ölj!»
Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: 
»Te esztelen!«, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: «Te istentelen!», méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat!
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.”

Elmélkedés

„Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.” (Mt 5, 22)

A Máté evangélium ötödik fejezetében Jézus az ószövetségi Tízparancsolatot értékeli a szeretetparancs szempontjából. A mai evangéliumban Jézus az ötödik parancsról ír, amely így szól: „Ne ölj!” (Mt 5,21). Jézus ezt az életet védő parancsot egészíti ki a haragtartás megszüntetésére irányuló paranccsal: „Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére” (Mt 5,22). Majd ennek két megnyilvánulását külön kiemeli. Az egyik eset az, amikor a testvérét valaki „esztelennek” nevezi, a másik eset pedig az, amikor a másikra azt mondja: „Te istentelen!” (Mt 5,22).

Jézus szavait hallva megkérdezhetjük: Miért ítéli el azokat, akik haragot hordoznak a szívükben? A Szentírás magyarázói a kérdésre több választ is adnak. Az egyik fontos magyarázat az, hogy a bűnöket nagyon sokszor belső indulatok táplálják (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 61). A bennünk gyűlő harag is oka, kiváltója lehet egy komolyabb bűn elkövetésének. Ha valaki nem tudja a belső indulatait feloldani, akkor azok könnyen külső cselekedeteiben is megnyilvánulnak. A másik fontos üzenet az, hogy a feloldatlan harag kihatással van az ember Istennel való kapcsolatára is. Az az ember, aki haragot hordoz a szívében, nem tud elcsendesedni, nem tud imádkozni. Emiatt káros az is, ha testvérünkkel, ellenfelünkkel nem tudtunk kiengesztelődni, mert a kibékülés hiánya éppen benne táplálhat irántunk haragot, s őt választja el Istentől Ezzel magyarázható az, hogy Jézus tanítása szerint addig ne mutasson be senki áldozatot Istennek, amíg nem engesztelődik ki testvérével.

Hogyan lehet a mai evangélium üzenetét nagyböjti életünkre alkalmazni? Az Anyaszentegyház hagyománya a tapasztalatok alapján a haragot a főbűnök közé sorolta. Ennek ellenére nagyon sokszor mégsem tartjuk annak, mert a haragunkat jogosnak véljük. Nem gondolunk arra, hogy a feloldatlan harag belülről megmérgezheti gondolatainkat, és Istennel való kapcsolatunkat is. Ezért fontos, hogy Isten szeretetét megtapasztalva ki tudjunk gyógyulni belőle.

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma és minden nagyböjti pénteken 17.30-kor keresztút a templomban.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjt pénteki napjain szentáldozás után, feszület előtt áhítattal elimádkozza az Íme, jóságos Jézusom imádságot.

Vasárnap reggel 7.30-kor is lesz szentmise idősebb, veszélyeztetett testvéreink számára.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803