2021-02-27-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2021. február 27.
1. nagyböjti hét szombat

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 5,43-48

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Hallottátok a régi parancsot:
»Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!«
Én pedig ezt mondom nektek:
Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”

Elmélkedés

„Szeressétek ellenségeiteket!” (Mt 5,44)

A mai napi evangéliumban Jézus híres szeretetparancsát olvashatjuk, amely az ellenség szeretetére buzdít minket: „Hallottátok a régi parancsot: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!« Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket!” (Mt 5,44).

A szöveg magyarázói több fontos részletre is felhívják a figyelmet. Az egyik fontos megállapítás, hogy a „gyűlöld ellenségedet” felszólítás sehol nem található az Ószövetségben. Jézus itt nem a mózesi törvénnyel fordul szembe, hanem azzal a helytelen felfogással, amit Jézus korában többen vallottak (Jakubinyi György: Máté evangéliuma 70. old.).

A másik fontos megállapítása a szöveg magyarázóinak, hogy helyesen kell értelmezi az „ellenségszeretet” parancsát is. A görög szövegben az agapé szó szerepel, ami nem érzelmi szeretetet, hanem sokkal inkább jóakaratot, segítőkészséget jelent (Ortensio Spinetoli: Máté 182.o.). Jézus tehát azt kívánja, hogy értelemmel és jóakarattal tegyünk olyat, ami a másik javát szolgálja. Ha az ellenségünket megpróbáljuk ezzel a szeretettel szeretni, akkor lehetőséget adhatunk számára, hogy megszabaduljon irántunk és másokkal szemben érzett ellenszenvétől. A jóakaratú szeretet megnyilvánulása lehet például az, ha egy jó tulajdonságát elismerjük. Ezzel lehetővé tesszük, hogy önmagát értékesnek tartsa és ne lásson a másik emberben ellenfelet vagy ellenséget.

Hogyan lehet ezt az üzenetet a mi életünkre alkalmazni? Megosztott világban élünk, amely gyakran szembeállítja az embereket egymással. Így Thomas Hobbes (1588-1679) szavaival élve: „Az ember a másik ember farkasává válhat”. A mai evangélium arra indít minket, hogy a Jézustól tanult szeretettel tudjunk egymás felé fordulni. Tudjuk egymást meghallgatni, megérteni. Szent Pál apostol szavaival: „tudjuk egymás terheit hordozni” (Gal 6,2). Ez a jóakaratú szeretet lehetővé teszi, hogy nemesebbé váljunk, és ezáltal a világ is gazdagodjon.

   

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Holnap reggel 7.30-kor is lesz szentmise idősebb, veszélyeztetett testvéreink számára.
Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803