2021-01-12-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 12.
1. évközi hét kedd

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 1, 21-28

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, így kiáltozott:
„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt:
„Hallgass el, és menj ki belőle!”
A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették:
„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!”
El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

Elmélkedés

„Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” (Mk 1,24)

A mai evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus a kafarnaumi zsinagógában meggyógyít egy a tisztátalan lélektől, vagy ahogyan a hétköznapi életben mondjuk, ördögtől megszállt embert. Korunk emberében felmerülhet a kérdés: Mi az üzenete ennek a történetnek, hiszen az utóbbi időben sokszor hallhatunk ördögűzésekről. Vannak, akik tagadják, hogy a pusztító erejű szellemi lények léteznek, másokat pedig szinte bénít annak tudata, hogy ki vannak téve zaklatásaiknak, támadásaiknak.

Ha az evangéliumból indulunk ki, akkor azt kell mondanunk, hogy a gonosz lélek létezik, hatalma is van, de mégsem kell félni tőle, mert Jézusnak hatalma van fölötte is. A mai evangélium is ezt bizonyítja: Jézus úgy tanít, mint akinek hatalma van. A gonosz pedig fél Jézustól. Ez a félelem tükröződik a szavaiból, amelyet a megszállt ember által kimond:“Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” (Mk 1,24). A Szent az Isten által lefoglaltat jelent. Jézus pedig maga a Szent, az Isten Fia, Aki minden hatalommal rendelkezik. Jézus kiűzi a gonoszt: “Hallgass el, és menj ki belőle!” (Mk 1,25). Végül maga a nép is elismeri Jézus hatalmát: “Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! “ (Mk 1,27). Azt mondhatjuk tehát, hogy a Gonosz teljes vereséget szenved. Ez az evangélium üzenete (Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, 29. old.).

Hogyan érvényesül ez a mindennapjainkban? A mi életünkre is hatással lehet a gonosz lélek. Megtapasztalhatjuk mint visszahúzó erőt, amely elsősorban emberi kapcsolatainkban rombol. Különösen akkor, amikor egymás után érnek bennünket kudarcok, csapások. Nagyon sokszor a Gonosz kísértésekben jelenik meg, ahogyan Jézus életében is. A hatalomvágyban, a dicsőségvágyban és rendezetlen érzéki vágyainkban. Az evangélium tanítása szerint azonban nem szabad kétségbe esnünk, s nem szabad kétségbeesetten harcolni ellene, mert akkor pont a hatása alá kerülhetünk könnyen. Biztosan meg tudunk szabadulni Tőle azzal, ha beengedjük életünkbe / szívünkbe Jézust, Aki, ha alázatosan kérjük Őt, megszabadít minket. Ő kiűzi belőlünk a Gonoszt.

A mai napon kérjük azt a hitből fakadó alázatot, amivel ezt az Istenből áradó gyógyító kegyelmet, szeretetet elfogadjuk.

Szeretettel,
Ferenc atya
Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803