2021-01-15-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 15.
1. évközi hét péntek
Remete Szent Pál emléknapja

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 2,1-12

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét.
Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.”
Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben:
„Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk:
„Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!”
Ezzel odafordult a bénához:
„Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!”
Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták:
„Nem láttunk még ilyet sohasem!

Elmélkedés

„Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” (Mk 2,5)

Szent Márk a mai evangéliumban egy béna meggyógyítását írja le. Ez a gyógyítás több helyen is eltér a többi gyógyítási történettől. Mik ezek az eltérések? A bénát négy ember viszi hordágyon (Mk 2,3), hogy Jézus közelébe kerülhessen. Mivel Jézus benn van egy házban, és a tömegtől nehéz megközelíteni Őt, ezért kibontják felette a tetőt, s úgy engedik le a bénát (Mk 2,4). Jézus nem a béna, hanem az őt segítő emberek hitét látva tesz csodát (Mk 2,5). És először nem a testi betegségéből gyógyítja meg őt, hanem a bűneit bocsátja meg:“Fiam, bocsánatot nyertek bűneid” (Mk 2,5).

Mi lehet ennek a történetnek a legfontosabb üzenete? A leírt szöveg szerint Jézus a környezetében a legnagyobb hatást azzal váltja ki, hogy megbocsátja a béna bűneit. Jézus korában több csodatevő ember lehetett, de senki sem mert arra gondolni, hogy valaki képes lehet arra, hogy a bűnöket megbocsássa. A bűnök bocsánata egyedül és kizárólag Isten hatalmának a jele volt (Joachim Gnilka: Márk, 120. old.). Az írástudók is ezért kezdtek rögtön ezen gondolkodni szívükben: “Hogy beszélhet ez így! Káromkodik!” (Mk 2,7). Jézus is ezekre a szívben feltett kérdésekre válaszol, amikor azt mondja: “az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” (Mk 2,10). A szöveg leírása szerint a hangsúly tehát nem a beteg meggyógyításán van, hanem a bűnök megbocsátásán. A tömeg viselkedése is azt jelzi, hogy érzi: Isten hatalma kinyilvánításának részese lehetett.

Mi az üzenet számunkra? A mi szívünkben is felvetődhet a gondolat: A Názáreti Jézus hogyan bocsáthatja meg a bűnöket? Olyan bűnöket, amiket mi saját magunknak sem tudunk megbocsátani? Hitünk szerint a Názáreti Jézus azért jött, hogy megváltson minket a bűneinktől. Jézus eljövetelével eljött közénk Isten uralma, amely képes arra, hogy a bűnöktől megszabadítson minket. Világunkban gyakran úgy tűnik, hogy más hatalmak is uralkodnak, a történelmen végigtekintve azonban láthatjuk, hogy ha ezek a hatalmak nem az igazságra és a szeretetre épülnek, akkor hatalmuk megrendül és vesztesekké válnak. Aki viszont hisz a kegyelem erejében, még akkor is, ha bűnöket követ el, ám azokat megbánja, az képes arra, hogy megtisztuljon és megújuljon.

A mai napon az Egyház Remete Szent Pálra (228 – 340 körül) emlékezik, aki azért vonult ki a sivatagba, hogy ezt az Istentől kiáradó erőt még jobban meg tudja tapasztalni, és erről a megszabadító erőről mások előtt is tanúságot tudjon tenni. A Boldog Özséb által alapított pálos rend róla kapta a nevét.

Szeretettel,
Ferenc atya
Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803