2021-01-17-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 17.
Évközi 2. vasárnap

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 1,35-42

Abban az időben ott állt Keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt:
„Nézzétek, az Isten Báránya!”
Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte:
„Mit kívántok?”
Azok ezt felelték:
„Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”
„Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik.
Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt.
A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki:
„Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt hozzá:
„Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.

Elmélkedés

„Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. (Jn 1,42)

A mai evangéliumban a főapostol, Szent Péter meghívásáról hallottunk. Amikor a szöveget olvastam és elmélkedtem róla, egy 12 évvel ezelőtti újlaki történet jutott az eszembe. Talán emlékszünk még arra, hogy XVI. Benedek pápa meghirdette a Papság Évét. Plébániánk ezt úgy ünnepelte, hogy meghívta azokat az atyákat, akik újlaki születésűek voltak, akik itt kapták a hivatásukat. Egy szentmisét mutattunk be, majd ezt követően a közösségi házban a papi hivatásról beszélgettünk a táborozó gyerekekkel. Sok kérdés volt az atyák felé, de a legizgalmasabb az volt, hogy ki hogyan, és mikor kapta a hivatását. Úgy éreztem, hogy a gyerekek többsége valami különleges élményt, talán csodát is várt. Az atyák ezzel szemben nem az egyéni élményekről, hanem a közösségi tapasztalatról beszéltek. Egy közös csoportba tartoztak, sokan közülük ministráltak. Egyszerűen szerettek itt lenni. Jól érezték magukat az oltár körül és a plébánián. Az akkori káplán, György atya mondta, hogy néha már késő este is alig lehetett hazaküldeni őket. De nemcsak a szeretetben, hanem a hivatásukban is erősítették egymást. Összefoglalásul azt lehetne mondani, hogy meghívásuk alapja, gyökere Jézus szeretete volt: az oltárnál, a közösségben, de a meghívó szeretet másokon keresztül is áradt ki feléjük.

Érdemes ezt a tapasztalatot összevetni a ma hallott szentírási történetekkel. Az Ószövetségben Sámuel meghívása Éli főpap által történt. Ő mondja a kis Sámuelnek, hogy amikor hallja az Isten szavát: “Sámuel, Sámuel!” akkor így válaszoljon: “Szólj Uram, hallja a Te szolgád” (1Sám 3,9). Itt tehát az Úr hív, de Éli a segítő közvetítő. Az evangéliumban pedig arról hallottunk, hogy Jézus a főapostolt nem közvetlenül hívta meg, hanem testvérén, Andráson keresztül. András és János ismerték meg Őt először, aztán András szólt Péternek és Jézushoz vitte, aki pedig meghívta őt: “Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni (Jn 1,42).

Mi az üzenete számunkra a mai szentírási részeknek? Az utóbbi időben többször hallhattunk arról, hogy a világnak vannak olyan részei, ahol az Egyház nehéz időket él át. Helyzetét a járvány terjedése is nehezíti. Kevesen járnak templomba, kevés a pap. S vannak olyan helyek is, ahol a templomokat bezárják. Mi a teendő? – gondolhatjuk. Sokan úgy vélekednek, hogy többet kell imádkozni, és az Isten majd orvosolja a problémát, hívja a fiatalokat. Kevesen gondolnak arra, hogy azért kell imádkoznunk, hogy felismerjük: Isten általunk is akar meghívni másokat. A mi érző szívünkre, figyelő szemünkre, bátor szavunkra van szükség, hogy szóljon a meghívottaknak. Sok esetben a mi feladatunk a közvetítés. Vállaljuk ezt a feladatot!

Végül egy történet szeretnék elmondani, ami azt bizonyítja, hogy Isten ma is egyszerű emberek által hív meg nagy embereket, így pápákat is. Szent II. János Pál pápa „Ajándék és titok” című könyvében két embert is megjelölt, akiken keresztül jelzést kapott Istentől. Az egyik egy általános iskolai tanítója volt, aki felkérte őt, hogy köszöntse az iskolába látogató püspököt. A köszöntés olyan jól sikerült, hogy a püspök meg is jegyezte, hogy jó pap lenne belőle. A másik egy egyszerű munkás volt, aki figyelte a 20 év körüli Karol Wojtyla munkáját, magatartását, és megjegyezte: “Belőled jó pap lenne!”. Később ezek a megjegyzések, “közvetítések” fontosak lettek számára.

Kedves Testvérek! A mai vasárnap Sámuel és Péter meghívástörténetén elmélkedtünk. Kérjük Istent, hogy adjon számunkra is érző szívet, bátor hangot, hogy Hozzá tudjunk vezetni embereket, és így mi is Isten művének munkatársaivá tudjunk válni!

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Erdő Péter bíboros úr ma 11 órakor a margitszigeti kápolnában hívek részvétele nélkül, a meghívott papok, szerzetesek és az asszisztencia részvételével fogja a Szent Margit ünnepi szentmisét celebrálni. A hívek a Mária Rádió és a Bonum TV közvetítése által kapcsolódhatnak bele az ünneplésbe.

A Mária Rádió élő adását itt hallgathatjuk online, a Bonum TV élő közvetítését itt nézhetjük online számítógépünkön vagy  mobilunkon.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803