2021-01-20-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 20.
2. évközi hét szerda
Boldog Özséb áldozópap emléknapja

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 3,1-6

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene.
Jézus felszólította a béna kezű embert:
„Állj ide középre!”
Aztán megkérdezte a körülállókat:
„Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?”
Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez:
„Nyújtsd ki a kezedet!”
A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.

Elmélkedés

„Nyújtsd ki a kezedet!” (Mk 3,5)

A tegnapihoz hasonlóan a mai evangélium is a szombat parancsának helyes értelmezéséről szól. A tegnapi tanítás szerint a szombat parancsa önmagában jó, ezt a napot Istennek kell szentelni. Lehetnek azonban olyan esetek, amikor az attól való eltérés nem ütközik az Isten iránti szeretettel. Ilyen eset például az, amikor az éhes emberek szombaton letépik a kalászokat. A mai evangéliumban Jézus ezt a “szombat van az emberért” gondolatot alkalmazza a gyógyításra is. Ebben az esetben megtehetné, hogy másnap gyógyítja meg a bénakezű embert, hiszen nincs életveszélyben, de mégis meggyógyítja őt, mégpedig látványos formában. Ezzel jelzi, hogy az emberszeretet gyakorlása nem áll ellentétben a szombat parancsának eredeti értelmével.

A Szentírás magyarázói felhívják a figyelmet arra, hogy a csoda leírásánál nagy hangsúly van az érzelmeken (Joachim Gnilka: Márk, 160. old.). Jézus a farizeusok “keményszívűségét” látva, “elszomorodva”, “haragosan végignézett” rajtuk. Majd megint a környezet érzelmeire is hatva, középre állította a bénakezűt és ezt mondta: “Nyújtsd ki a kezedet!” (Mk 3,5). A farizeusok pedig a Heródes-pártiakkal azon kezdtek tanakodni, hogy “miként okozhatnák Jézus vesztét” (Mt 3,6). Az evangélista leírásából kitűnik, hogy Jézus érzelmeit a beteg iránt érzett szeretet és az érte érzett harag vezérli, a farizeusok merev, érzéketlen viselkedését ezzel szemben a szívük keménysége irányítja. A farizeusok nem a beteg embert nézik, hanem a saját tekintélyüket, hatalmukat féltik. Ez a helytelen önigazolás juttatja el őket oda, hogy Jézus halálát kívánják.

Mit üzen számunkra az evangélium? A keresztény erkölcstan szerint az érzelmek önmagukban nem jók és nem is rosszak. Erkölcsi minősítésüket az adja, hogy jóra vagy rosszra irányulnak. Ha például az érzelmek az emberek javát, üdvösségét szolgálják, akkor azok nemesek és példaértékűek. Ha azonban az érzelmek önmagunk igazolására vagy másik ember kárára irányulnak, vagy éppen egy gonosz eszme szolgálatába szegődnek, akkor azok bűnökké válnak. Isten gyógyító szeretetére van szükség ahhoz, hogy aztán ezek a bűn okozta sebek gyógyuljanak.

A mai napon az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Boldog Özsébre (1200-1270) emlékezik, aki a Pilisben élő remetéket közösségbe gyűjtötte, és megalapította a Pálos rendet (Adoremus, 2021. január, 18. old.).

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803